Aula en universiteitsgebouwen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Aula Academia
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Voldersstraat, Paddenhoek, Universiteitstraat
Locatie Voldersstraat 9, Paddenhoek 3, Universiteitstraat 6, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Thematische inventarisatie: Gentse Oorlogsmonumenten (geografische inventarisatie: 01-01-2008 - 30-09-2009).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Aula van de Rijksuniversiteit

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Aula Universiteit Gent
gelegen te Voldersstraat 9 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-05-1995.

omvat de bescherming als monument Rechtsfaculteit Universiteit Gent
gelegen te Paddenhoek 3, Universiteitstraat 6 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 18-05-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Aula van de Rijksuniversiteit, volgens het opschrift in het fries gesticht door Willem I in 1816: "Auspice. Gulielmo. I. Acad. conditore. Posuit. S.P.Q.G. MDCCCXXVI". Neoclassicistisch complex naar ontwerp van stadsarchitect Louis Roelandt (1786-1864). Opgetrokken op de gronden van de kerk van het voormalig Jezuïetencollege (afgebroken in 1798-1801). Het werk begon in 1819 en werd voltooid in 1826. Voor de bouw van dit complex inspireerde Roelandt zich op de klassieke oudheid.

De voorgevel bestaat uit een portiek, op stoep van vijf treden, met een zuilengalerij van acht Corinthische zuilen van arduin afkomstig van de infirmerie van de Sint-Pietersabdij; het geheel is bekroond met een hoofdgestel waarop een driehoekig fronton, voorzien van modillons, rust. Het caissonplafond is verrijkt met rozetten. De eigenlijke voorgevel telt vijf traveeën en twee bouwlagen met rechthoekige deuren en bovenvensters, gevat in geprofileerde omlijstingen en bekroond met een kroonlijst boven een fries versierd met festoenen. Acanthusfries lijnt de pui van natuursteen af. De licht vooruitspringende middentravee vertoont een grote rondboogpoort van twee bouwlagen hoog met een geprofileerde booglijst op imposten.

Mobilair: Monumentaal trappenhuis versierd met historische muurschilderingen vervaardigd in 1861-1876 door Louis De Taeye, J. de Vriendt en zijn twee zonen en E. Cluysenaar. De promotie zaal met rotonde is overwelfd door een met caissons versierde koepel rustend op achtentwintig Corinthische zuilen van stuc. De zaal is ontworpen als een podium met amfitheater waarrond een galerij loopt.

Ten zuiden van de aula werden lokalen van de universiteit ingericht rondom een rechthoekige beboomde binnenplaats. De westvleugel behoorde eertijds tot het Jezuïetenklooster en dateert uit de 17de eeuw en werd aangepast aan de nieuwe vleugels in neoelassicistische stijl in het eerste kwart van de 19de eeuw. De noord- en zuidvleugels zijn twee bouwlagen hoog en afgedekt met een zadeldak, bepleisterde lijstgevels op arduinen plint met dertien traveeën waarvan een middenrisaliet met bekronend driehoekig fronton en twee hoekrisalieten. Rechthoekige muuropeningen en rondboogvormige benedenvensters in de risalieten. De oostvleugel vertoont dezelfde ordonnantie maar heeft geen hoekrisalieten. De westvleugel is drie bouwlagen hoog en afgedekt met een zadeldak. Oorspronkelijk bak- en zandsteenbouw uit de 17de eeuw, bepleisterd in het eerste kwart van de 19de eeuw. Horizontaal gelede lijstgevel door puilijst en doorgetrokken onderdorpels. Rechthoekige vensters en 19de-eeuwse rondboogdeur in de middentravee. Muurankers tussen de bouwlagen. Restauratie aan de gang.

Het huis naast de aula, vroegere woning van Ch. Van Hulthem en voormalig postgebouw, behoort thans eveneens tot het complex van de Rijksuniversiteit Gent.

  • BERGMANS P. 1905: Palais de l'université, Inventaire archéologique de Gand, 390.
  • CLAEYS P., le palais de l'université, Les monuments de la ville de Gand, XXXIV.
  • DE KEYSER, P., Universiteit Gent gezien door de toerist.
  • DE MAN G. 1868: Notice sur L.J.A. Roelandt, Bruxelles.
  • VAN TYGHEM, F., LALEMAN M.C., Het neoclassicisme, Gent - Duizend jaar kunst en cultuur, deel III, 113-114.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1976

Aanvullende informatie

Aan het inkomportaal en in de inkomsthal van de universiteitsaula bevinden zich verschillende oorlogsgedenkplaten voor beide Wereldoorlogen, onder andere voor de herdenking van de Shoah-slachtoffers, een professor, een docent, studenten, een preparator en bedienden van de Universiteit.

  • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.

Depestel, Sarah (01-01-2009 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Paddenhoek

Paddenhoek (Gent)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Universiteitstraat

Universiteitstraat (Gent)

maakt deel uit van Voldersstraat

Voldersstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.