Landhuis Daerupt

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Afsnee
Straat Afsneedorp
Locatie Afsneedorp 16, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Landhuis Daerupt

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Afsneedorp

Deze bescherming is geldig sinds 30-05-1996.

Beschrijving

"Daerupt". Vroegere zetel van de "Heerlijkheid van Daerupt" afhankelijk van de Gentse Sint-Pietersabdij en reeds vermeld in 1400. De heerlijkheid strekte zich uit over een deel van Afsnee, Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem, Drongen, Deurle en Nazareth. Later herenverblijf van belangrijke Gentse families. Circa 1925 zomerverblijf van de schrijver Cyriel Buysse die er stierf in 1932. Landhuis met omringend domein in het noorden palend aan de kerkhofmuur, in het oosten aan de Leie in het zuiden aanvankelijk reikend tot aan de Rosdambeek (grens met Sint-Denijs-Westrem) en in het westen tot de vroegere Sint-Denijslaan en Pontstraat. Het 18de-eeuwse tuinpaviljoentje bij de beek, heden Broekkantstraat nummer 2, behoorde eveneens tot het domein. In de jaren 1950 gedeeltelijk verkaveld en verbreding van de straat waardoor het domein een nieuwe, lage bakstenen muur kreeg en een inrijpoort met korfboogdoorgang onder leien zadeldekje en zijtrapgevels; een cartouche vermeldt: "Daerupt, 1752-1919" (mogelijk data van verbouwingen).

Huidige gebouw op L-vormige plattegrond met 19de-eeuws voorkomen, volgens archiefstukken onder meer aangepast in 1899 tot zijn huidige vorm. Vleugels van vijf en acht traveeën met twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken (leien). Bepleisterde en beschilderde lijstgevels geritmeerd door eenvoudige rechthoekige vensters met lekdrempels; tuingevel met deurvensters met persiennes op de gelijkvloerse verdieping. Volledig vernieuwd interieur.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXVI (Afsnee), 1899/9.
  • s.n. 1972: Berichten van de Heemkring Scheldeveld IV.1.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Afsneedorp

Afsneedorp (Gent)

maakt deel uit van Dorpskom Afsnee

Afsneedorp (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.