Hooghe Valckenhuijs

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Drongen
Straat Valkenhuisweg
Locatie Valkenhuisweg 2, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hooghe Valckenhuijs

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Bourgoyen-Ossemeersen

Deze bescherming is geldig sinds 13-09-2016.

Beschrijving

Zogenaamd "Hooghe Valckenhuijs". Volgens oude documenten behorend aan "sijne conincklijke majesteijt", en naar verluidt bekend als plaats voor het dresseren van valken. Reeds vermeld in het landboek van 1562 en op de kaart van J. Horenbault van 1619. Tot voor enige jaren in vloertegel gedateerd 16.. ?

Boerenhuis van vijf(?) traveeën en links ervan stallingen onder doorlopend gebogen zadeldak (pannen), in kern opklimmend tot de 16de-17de eeuw, aangepast in 1852, namelijk woonhuis vergroot met rechtertravee en toevoeging van linkerstalvleugel. Witgeschilderde, verankerde bakstenen gevel op gepikte plint. Rechthoekig getraliede vensters met rechthoekig kozijn (19de eeuw) en dorpel met tegels. Rechthoekig deurtje in geschilderde omlijsting. Rechterzijpuntgevel met aandak afgewerkt met strek, en recenter aanbouwsel.

Binnenin bewaarde oude schouw. Geen elektriciteit, gasverlichting door middel van gloeikousje.

Ten zuiden en ten westen van het woonhuis dwarsschuur en stallingen van 1876.

  • Kadasterarchief Gent, mutatieregisters, Drongen, schetsen, 1852 (nummer 35), 1876 (nummer 22).

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Bourgoyen-Ossemeersen

Binnenring-Drongen, Binnenring-Drongen, Driesdreef, Oranjeboomstraat, Zandloperstraat (Gent)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Valkenhuisweg

Valkenhuisweg (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.