erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Lieven

bouwkundig element
ID: 26554   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26554

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Lieven. Bouw van nieuwe parochiekerk gepland circa 1865 ter vervanging van de oude Sint-Lievenskerk op de Hundelgemsesteenweg tegenover de Jozef Vervaenestraat (daterend van 1791 met zijbeuken van 1837-38). Linkergevel kerk verving op haar beurt de gesloopte oude Sint-Daneelskapel welke zich bevond op de hoek van de Jozef Vervaenestraat en de Hundelgemsesteenweg.

Driebeukige basilicale kerk naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny, van vijf traveeën met uitspringend transept van twee traveeën, koor van drie traveeën met driezijdige koorsluiting, twee zijkapellen met vijfzijdige sluiting en uitgebouwde vierkante westelijke toren geflankeerd door twee slanke achthoekige traptorens. Bouw aangevangen in 1869 en in gebruik genomen in 1872. Sober neogotisch bakstenen gebouw met fraai traceerwerk in de ruime spitsbooglichten van westelijke gevel en transeptgevels. Overige vensters met eenvoudigere tweeledige tracering.

Interieur met neogotische beschildering: florale motieven en bustes van apostelen en andere heiligen-figuren.
Mobilair: Hoogaltaar, communiebank en twee biechtstoelen in neogotische stijl uitgevoerd door Mathias Zens; preekstoel in classicistische stijl met witmarmeren beeld van Heilige Hiëronymus door L. Delvaux (tweede helft 18de eeuw).

  • Stadsarchief Gent, Nota's van Werveke, Ledeberg, nummer 451.
  • STEELS M. 1980: Gent in 1869, Ghendtsche Tydinghen, 9.2, 71.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Lieven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26554 (Geraadpleegd op 18-07-2019)