Parochiekerk Sint-Lieven

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Ledeberg
Straat Ledebergplein
Locatie Ledebergplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Lieven

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Lieven. Bouw van nieuwe parochiekerk gepland circa 1865 ter vervanging van de oude Sint-Lievenskerk op de Hundelgemsesteenweg tegenover de Jozef Vervaenestraat (daterend van 1791 met zijbeuken van 1837-38). Linkergevel kerk verving op haar beurt de gesloopte oude Sint-Daneelskapel welke zich bevond op de hoek van de Jozef Vervaenestraat en de Hundelgemsesteenweg.

Driebeukige basilicale kerk naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny, van vijf traveeën met uitspringend transept van twee traveeën, koor van drie traveeën met driezijdige koorsluiting, twee zijkapellen met vijfzijdige sluiting en uitgebouwde vierkante westelijke toren geflankeerd door twee slanke achthoekige traptorens. Bouw aangevangen in 1869 en in gebruik genomen in 1872. Sober neogotisch bakstenen gebouw met fraai traceerwerk in de ruime spitsbooglichten van westelijke gevel en transeptgevels. Overige vensters met eenvoudigere tweeledige tracering.

Interieur met neogotische beschildering: florale motieven en bustes van apostelen en andere heiligen-figuren.
Mobilair: Hoogaltaar, communiebank en twee biechtstoelen in neogotische stijl uitgevoerd door Mathias Zens; preekstoel in classicistische stijl met witmarmeren beeld van Heilige Hiëronymus door L. Delvaux (tweede helft 18de eeuw).

  • Stadsarchief Gent, Nota's van Werveke, Ledeberg, nummer 451.
  • STEELS M. 1980: Gent in 1869, Ghendtsche Tydinghen, 9.2, 71.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Ledebergplein

Ledebergplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.