erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
27266
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27266

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Huis gekend als voormalig zogenaamd "Huis van burgemeester Buridaen" als eerste residentie van de burgemeester in de 16de eeuw. Vervolgens woning van een medicus (17de eeuw), koopman in wijnen (18de eeuw), cabaret (19de eeuw), drukkerij Bevernage en "Cercle Liberale". Heden zogenaamd "Harmonie". Hoekpand met het verdwenen zakstraatje tussen Markt en Hoogstraat, op dezelfde verspringende rooilijn als nummer 62. Diephuis met gecementeerde lijstgevel van drie en vier traveeën en twee en een halve bouwlagen onder vooraan afgeschuind zadeldak (pannen, nok loodrecht op straat), uit de eerste helft van de 19de eeuw; bewaarde oudere, lagere kern achteraan. Voorheen markant middenrisaliet met rondboogdeur voorafgegaan van een dubbele bordestrap, in 1928 door architect Ch. Hoge aangepast met nieuwe deur en brede ramen tussen composietpilasters boven een arduinen plint met keldergaten. Behouden bovenverdieping, in de voorgevel nog gemarkeerd door het middenrisaliet, rechthoekige vensters (nieuw houtwerk) en lunetten onder de gelede architraaf en omlopende houten kroonlijst op klosjes.

Interieur. Achterbouw met gewelfde kelder met tongewelf (loodrecht op Markt), op bovenverdieping zware, heden bepleisterde moerbalken met sloffen of versierde uiteinden.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nummer OUD. 874.1-4084.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27266 (Geraadpleegd op )