Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Huis van burgemeester Buridaen; Harmonie
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Markt
Locatie Markt 63, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis gekend als voormalig zogenaamd "Huis van burgemeester Buridaen" als eerste residentie van de burgemeester in de 16de eeuw. Vervolgens woning van een medicus (17de eeuw), koopman in wijnen (18de eeuw), cabaret (19de eeuw), drukkerij Bevernage en "Cercle Liberale". Thans zogenaamd "Harmonie". Hoekpand met het verdwenen zakstraatje tussen Markt en Hoogstraat, op dezelfde verspringende rooilijn als nummer 62. Diephuis met gecementeerde lijstgevel van drie en vier traveeën en twee en een halve bouwlagen onder vooraan afgeschuind zadeldak (pannen, nok loodrecht op straat), uit de eerste helft van de 19de eeuw; bewaarde oudere, lagere kern achteraan. Voorheen markant middenrisaliet met rondboogdeur voorafgegaan van een dubbele bordestrap, in 1928 door architect Ch. Hoge aangepast met nieuwe deur en brede ramen tussen composietpilasters boven een arduinen plint met keldergaten. Behouden bovenverdieping, in de voorgevel nog gemarkeerd door het middenrisaliet, rechthoekige vensters (nieuw houtwerk) en lunetten onder de gelede architraaf en omlopende houten kroonlijst op klosjes.

Interieur. Achterbouw met gewelfde kelder met tongewelf (loodrecht op Markt), op bovenverdieping zware, thans bepleisterde moerbalken met sloffen of versierde uiteinden.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-4084.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.