erfgoedobject

Rust- en Verpleegtehuis Heilig Hart

bouwkundig element
ID: 27267   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27267

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Rust- en Verpleegtehuis H. Hart". Voorheen zogenaamd "De Kliniek", ziekenhuis opgericht door Dr. De Meulemeester, bewoner van het ertegenover gelegen zogenaamd "Huis de Lalaing", kort voor de Eerste Wereldoorlog, onder leiding van zwartzusters. In 1954-55 uitgebreid met twee vleugels. In 1970 oprichting van v.z.w. Heilig Hart Ziekenhuis en in 1988 Rust- en verzorgingstehuis.

Oudste gebouw in eclectische stijl voornamelijk geïnspireerd op de gotiek. Kleurrijk bakstenen gebouw (gele en rode baksteen) van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) met vijf dakvensters met puntgevel en centraal risaliet van twee traveeën hoger opgetrokken in puntgevel. Keldergaten in arduinen sokkel. Verticale gevelritmering door lisenen en het doortrekken van de traveeën in de dakvensters. Arcade op begane grond naar de overkragende verdieping in de gotische architectuur. Aan weerszij latere uitbreidingen in aansluitende, vereenvoudigde bouwstijl.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

  • Is deel van
    Stadskern Oudenaarde

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Rust- en Verpleegtehuis Heilig Hart [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27267 (Geraadpleegd op 13-08-2020)