Rust- en Verpleegtehuis Heilig Hart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam De Kliniek
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Marlboroughlaan
Locatie Marlboroughlaan 3, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rust- en Verpleegtehuis Heilig Hart

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Rust- en Verpleegtehuis H. Hart". Voorheen zogenaamd "De Kliniek", ziekenhuis opgericht door Dr. De Meulemeester, bewoner van het ertegenover gelegen zogenaamd "Huis de Lalaing", kort voor de Eerste Wereldoorlog, onder leiding van zwartzusters. In 1954-55 uitgebreid met twee vleugels. In 1970 oprichting van v.z.w. Heilig Hart Ziekenhuis en in 1988 Rust- en verzorgingstehuis.

Oudste gebouw in eclectische stijl voornamelijk geïnspireerd op de gotiek. Kleurrijk bakstenen gebouw (gele en rode baksteen) van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) met vijf dakvensters met puntgevel en centraal risaliet van twee traveeën hoger opgetrokken in puntgevel. Keldergaten in arduinen sokkel. Verticale gevelritmering door lisenen en het doortrekken van de traveeën in de dakvensters. Arcade op begane grond naar de overkragende verdieping in de gotische architectuur. Aan weerszij latere uitbreidingen in aansluitende, vereenvoudigde bouwstijl.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Stadskern Oudenaarde

Achter de Wacht, Achterburg, Baarstraat, Baarzak A, Baarzak B, Bekstraat, Beverestraat, Broodstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.