Fabrieksterrein van textielfabriek Gevaert

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Tacambaroplein
Locatie Tacambaroplein 3, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Fabrieksterrein van textielfabriek Gevaert

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig fabrieksterrein van de textielfabriek Gevaert hier opgericht volgens exploitatievergunning van 1888 door Omer en Prosper Gevaert, vermoedelijk naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert, "huisarchitect van de familie Gevaert. Na de dood van Omer Gevaert als firma Albert Gevaert en Co verdergezet in dezelfde gebouwen. Circa 1970 verhuisd naar de Lindestraat (Bevere, thans Gevaco); gebouwen hier gesloopt met uitzondering van enkele dienstgebouwen.

Oorspronkelijk geschilderde bakstenen gebouwen (thans opslagruimten) met één en twee bouwlagen onder opmerkelijke gebogen schilddaken (leien, nok loodrecht op de straat) met klimmende dakkapellen en vorstkam, uit eind 19de eeuw. Rechthoekige en korfboogvormige vensters, in hoger oplopend middendeel onder waterlijst en met behouden houtwerk.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 752.1-85.
  • VOSSAERT P., Persoonlijke notities.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Tacambaroplein

Tacambaroplein (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.