Afspanning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wortegem-Petegem
Deelgemeente Petegem-aan-de-Schelde
Straat Kortrijkstraat
Locatie Kortrijkstraat 55, Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wortegem-Petegem (adrescontroles: 02-01-2008 - 02-05-2008).
  • Inventarisatie Wortegem-Petegem (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Afspanning: binnenkoer, omheiningsmuur, leilinden en stal
gelegen te Kortrijkstraat 55 (Wortegem-Petegem)

Deze bescherming is geldig sinds 04-10-1996.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Afspanning: burgerhuis
gelegen te Kortrijkstraat 55 (Wortegem-Petegem)

Deze bescherming is geldig sinds 04-10-1996.

omvat de bescherming als monument Afspanning: woning
gelegen te Kortrijkstraat 55 (Wortegem-Petegem)

Deze bescherming is geldig sinds 04-10-1996.

Beschrijving

Voormalige afspanning, in kern uit de 17de eeuw, uitgebreid in de loop van de 18de en de 19de eeuw en circa 1920 met latere dienstgebouwen achterin. Baksteenbouw onder pannen zadeldaken.

Hoekhuis: onderkelderd herenhuis van eind jaren 1890, mogelijk op oudere kern; één + vijf traveeën en vroeger één bouwlaag, naar verluidt in 1919 met verdieping verhoogd (nok parallel met de straat). Verankerde gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen op plint met breuksteenimitatie. Getoogde muuropeningen met geprofileerde waterlijst met diamantsluitsteen, uiterst links getralied benedenvenster. Links zijtrapgevel met bolornamenten en lage aanbouw van één travee onder plat dak, met op Petegemplein gecementeerde bakstenen hekpijlers met bolornamenten, links aan gewitte bakstenen muur.

Rechts aansluitend, vroegere afspanning van vijf traveeën (nok parallel met de straat) minstens uit het derde-vierde kwart van de 18de eeuw. Verankerde gewitte gevel op gepikte plint. Gedropte baksteenfries. Getoogde muuropeningen met bewaarde houten kozijnramen uit de 18de eeuw en deur met bovenlicht.

Rechts aansluitend oudste gedeelte uit 17de eeuw. Verdiept volume van twee bouwlagen onder doorlopend dak (nok parallel met de straat) met gewitte verankerde gevel op gepikte plint. In linker hoek, lage korfboogdeur en rechts brede korfbogige poortdoorrit met gepikte schamppalen ervoor. Rechts, bovenvenster met stenen kruiskozijn; bovenaan gedicht en onderaan beluikt. Rechter zijgevel met latere cementering.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Aanvullende informatie

Op de ommuurde binnenkoer bevinden zich leilinden en een stal. Op het rechts aansluitende perceel staan een stal en muur bij de afspanning.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO002039, Kortrijkstraat 55 woning en omgeving (S.N., 1996).

Cox, Lise (09-09-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kortrijkstraat (Petegem-aan-de-Schelde)

Kortrijkstraat (Wortegem-Petegem)

maakt deel uit van Scheldemeersen tussen Bevere, Petegem en Melden en de kouter van Petegem

Berchem (Kluisbergen), Melden, Oudenaarde (Oudenaarde), Elsegem, Petegem-aan-de-Schelde (Wortegem-Petegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.