erfgoedobject

Afspanning

bouwkundig element
ID
28212
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28212

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Afspanning
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Afspanning: binnenkoer, omheiningsmuur, leilinden en stal
  Deze bescherming is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Afspanning: burgerhuis
  Deze bescherming is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Afspanning: woning
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Afspanning
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalige afspanning, in kern uit de 17de eeuw, uitgebreid in de loop van de 18de en de 19de eeuw en circa 1920 met latere dienstgebouwen achterin. Baksteenbouw onder pannen zadeldaken.

Hoekhuis: onderkelderd herenhuis van eind jaren 1890, mogelijk op oudere kern; één + vijf traveeën en vroeger één bouwlaag, naar verluidt in 1919 met verdieping verhoogd (nok parallel met de straat). Verankerde gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen op plint met breuksteenimitatie. Getoogde muuropeningen met geprofileerde waterlijst met diamantsluitsteen, uiterst links getralied benedenvenster. Links zijtrapgevel met bolornamenten en lage aanbouw van één travee onder plat dak, met op Petegemplein gecementeerde bakstenen hekpijlers met bolornamenten, links aan gewitte bakstenen muur.

Rechts aansluitend, vroegere afspanning van vijf traveeën (nok parallel met de straat) minstens uit het derde - vierde kwart van de 18de eeuw. Verankerde gewitte gevel op gepikte plint. Gedropte baksteenfries. Getoogde muuropeningen met bewaarde houten kozijnramen uit de 18de eeuw en deur met bovenlicht.

Rechts aansluitend oudste gedeelte uit 17de eeuw. Verdiept volume van twee bouwlagen onder doorlopend dak (nok parallel met de straat) met gewitte verankerde gevel op gepikte plint. In linker hoek, lage korfboogdeur en rechts brede korfbogige poortdoorrit met gepikte schamppalen ervoor. Rechts, bovenvenster met stenen kruiskozijn; bovenaan gedicht en onderaan beluikt. Rechter zijgevel met latere cementering.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief.

Bron: VERBEECK M. & TACK A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Verbeeck, Mieke; Tack, Anja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Op de ommuurde binnenkoer bevinden zich leilinden en een stal. Op het rechts aansluitende perceel staan een stal en muur bij de afspanning.

 • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO002039, Kortrijkstraat 55 woning en omgeving (S.N., 1996).
Auteurs: Cox, Lise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Afspanning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28212 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.