Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kluisbergen
Deelgemeente Kwaremont
Straat Ommegangstraat
Locatie Ommegangstraat 3, Kluisbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kluisbergen (adrescontroles: 02-04-2008 - 02-04-2008).
  • Inventarisatie Kluisbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Dorpswoning: exterieur en deel interieur
gelegen te Ommegangstraat 3 (Kluisbergen)

Deze bescherming is geldig sinds 20-04-1982.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Kwaremont

Deze bescherming is geldig sinds 20-04-1982.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Dorpswoning, als enig overblijvend element van een vroeger U-vormig landelijk complex. Heden zogenaamd "Theaxus", woning met weefatelier en kunstgalerij. Voortuin met taxusboom, rechts verbreed door sloop in de jaren 1980 van alle tot aan de straat palende bijgebouwen. IJzeren toegangshekje tegenover voordeur tussen nieuwe bakstenen pijlers en afsluitmuur, geïnspireerd op de vroegere en verlengd met toegevoegd breed hek.

Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder steil pannen zadeldak tussen aandaken met vlechtingen, uit het derde kwart van de 18de eeuw. Opschrift "Anno 1772" in moerbalk van "beste kamer" wellicht relaterend aan bouwtijdstip. Restauratie, naar ontwerp van architect P. Fovel van 1990, uitgevoerd in 1991-1992. Verankerde lichtgeel gekaleide voorgevel afgezet door hoge geprofileerde daklijst. Getoogde muuropeningen; vensters met sponning op hardstenen dorpel; vernieuwde raamkozijnen en luiken. Lijstgevel met centrale dakkapel boven de deurtravee; smal benedenvenster naast de deur. Uitspringende bakstenen deuromlijsting tussen smalle geblokte banden. Analoge achtergevel doch zonder dakkapel en met links verankeringen ter hoogte van de kelder. Zijpuntgevels met hardstenen consoles onder de schouderstukken, vensters met hardstenen hoekblokken op dito dorpel en een ronde topoculus. Buitenkelderdeuren in rechter zijgevel. Tweedelige huiskelder waarvan voorste overwelfd, achterste vlak afgedekt. Nog enige oorspronkelijke interieurelementen waaronder enkele paneeldeuren, versierde moerbalk in rechter voorkamer; in "beste kamer": herlegde rode tegelvloer, vernieuwde schouwmantel naar oud model, moerbalk (1772) voorzien van gesculpteerd floraal motief.

Garage rechts in nieuwe bakstenen zijaanbouw onder steil zadeldak.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Kwaremont

Broektestraat, Keuzelingsstraat, Kwaremontplein, Ommegangstraat, Ronse Baan, Schilderstraat (Kluisbergen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ommegangstraat

Ommegangstraat (Kluisbergen)

omvat Op stam gezette taxus bij dorpswoning Theaxus

Ommegangstraat 3 (Kluisbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.