Huis Cottem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Academiestraat
Locatie Academiestraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Cottem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Huis Cottem: gevels en bedaking
gelegen te Academiestraat 16 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Huis Cottem" naar de laatste bewoner, sinds 1912 deel van het Rijksarchief. Neobarok getint diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen die naar boven toe in hoogte afnemen, onder zadeldak (tichelen). Historiserende reconstructie van 1907-1908 van 17de-eeuws pand. Consoliderende restauratie in 1992 naar ontwerp van architect A. De Bock (Brugge). Verankerde trapgevel (10 trappen + topstuk) van rode baksteen. Gebruik van zandsteen voor plint, kruiskozijnen - op de begane grond dubbel en onder meer als bovenlicht van rondboogdeur in geblokte omlijsting -, horizontale banden en ornamenten. Overkragende bovenverdieping op rondboogfries met uitgewerkte kraagstenen; in de boogvelden, thematische bas-reliëfs met de vier werelddelen. Ontlastingsbogen met mascaron en aanzetstenen. Geveltop: zolderluik tussen twee kloosterkozijnen, hijskast. Soortgelijke achtergevel geflankeerd door twee lagere, neobarok getinte archiefvleugels met tussenliggende bordestrap, van 1924.

Interieur. Tweebeukige kelder met graatgewelven op pijlers met vernieuwde basis.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202/8758.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 5.
  • VANDERMAESSEN M. e.a., Van Poortersloge tot Rijksarchief. Een gebouw met inhoud te Brugge (15de E - 1995), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 26-30.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Academiestraat

Academiestraat (Brugge)

maakt deel uit van Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.