Geografisch thema

Academiestraat

ID
4222
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4222

Beschrijving

Van Vlamingstraat naar Jan van Eyckplein. Oorspronkelijke naam "Zouterstraat" verwijst naar voormalige straatbewoner Cantin Souter of de Souter. Sinds 1720 Academiestraat naar de teken- en schilderacademie ondergebracht in de voormalige Poortersloge. Oorspronkelijk langer: verbond het Kraanplein met het Jan van Eyckplein.

Gekasseide straat met nagenoeg recht tracé; gietijzeren ophangingspunten van kabels aan gevels verwijzen naar voormalige tramlijn nummer 4, van 1913 tot 1951 in gebruik.

Representatieve gebouwen weerspiegelen nog de middeleeuwse handelsactiviteiten zie de Florentijnse Loge (nummer 1) en de Poortersloge (nummer 14-18). Commerciële functie domineert nu nog zie talrijke handelspanden. Meerdere huisnamen onder meer "Paueken" (nummer 4), "De Kleine Pelikaan" (nummer 6), "De Diamant" of "De Lelie" (nummer 12) en "De Groote Duivel" (nummer 17).

Bebouwing opklimmend tot de late Middeleeuwen. Marcus Gerards (1562) tekent panden aan de zuidelijke straatzijde met achtergevel aan de Kraanrei. Voornamelijk diephuizen van drie à zes traveeën en twee à vier bouwlagen onder zadeldak, al dan niet afgewolfd. Weinig oorspronkelijke opstanden onder meer ten gevolge van 19de-eeuwse aanpassingen en historiserende restauraties; ook verbouwde begane gronden. Zowel trap-, klok- als lijstgevels.

Nummer 17: witbeschilderde 17de-eeuwse trapgevel met op rondbogen overkragende bovenbouw voorzien van 19de-eeuwse muuropeningen, schoorsteen met rechthoekige in ronde overgaande schacht, en achtergevel met sporen van rondboognissen. Nummer 8 met eenvoudige bakstenen trapgevel uit de 18de eeuw, muuropeningen van 1844 en deurvenster van 1860. Nummers 6, 12: klokgevels; nummer 6 van 1742 waarvan muuropeningen respectievelijk in 1849, 1854 - verlagen van bovenvensters in eerste helft van de 20ste eeuw aangepast, nu in neorococo zie onder meer winkelpui; nummer 12 uit de 18de eeuw, consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1987 naar ontwerp van architect F. Sohier (Brugge) met toevoeging van winkelpui. Nummers 4, 21 met eenvoudige 19de-eeuwse lijstgevel; nummer 4 bewaart tweede bouwlaag uit de 18de eeuw, gekenmerkt door verticaal èn horizontaal belijnde rechthoekige vensters (3); nummer 21 met lijstgevel van 1854, doch oude kern uit de 16de tot 17de eeuw zie behouden dakgebint en puntgevel achteraan .

Nieuwbouw geïnspireerd op 17de en 18de-eeuwse uitzichten, onder meer nummer 5-7 als neorococogetint handels- en appartementsgebouw van 1962 en nummer 11-13 in aansluitende vereenvoudigde bouwtrant.

 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 9 augustus 1994, 1997.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 138/1844, nummer 10/1849, nummer 97/1854, nummer 149/1854, nummer 108/1860, nummer 862/1954, nummer 159/1962, nummer 664/1963, nummer 309/1964, nummer 862/1964, nummer 500/1968, nummer 632/1969; Kaarten en Plannen, nummer 20.
 • CONSTANDT L. (ed.), Stenen Herleven. 111 jaar Kunstige Herstellingen in Brugge, 1877-1988, Brugge, 1988, p. 213-214.
 • DEMAREST H., ARICKX B., In 't kwartier van Jan, Brugge, 1974, p. 19-33.
 • DEVLIEGHER L., De huizen te Brugge, Brugge, 1975, p. 4-5.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Academiestraat nummer 8 bewaart een laatmiddeleeuwse dakkap met flieringen op schaargebinten. Naar verluidt deels in naaldhout.

 • VAN EENHOOGE D., DEBONNE V. & HANECA K. 2018: Middeleeuwse dakkappen in Brugge en ommeland. Een catalogus, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 97, Brussel.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Is deel van
  Brugge - oudste kern

 • Omvat
  Florentijnse Loge

 • Omvat
  Huis Cottem

 • Omvat
  Huis De Paeuwinne

 • Omvat
  Huis Hertsberghe

 • Omvat
  Huis In 't Beertje

 • Omvat
  Huis Sint-Joris

 • Omvat
  Huis Sint-Sebastiaan

 • Omvat
  Huis Vanden Abeele

 • Omvat
  Poortersloge

 • Omvat
  Stadswoning van 1895


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Academiestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/4222 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.