Laatclassicistisch herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Biskajersplein
Locatie Biskajersplein 2, 3, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Laatclassicistisch herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Laatclassicistisch herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Laatclassicistisch herenhuis met dubbelhuisopstand van vijf + elf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met schildstuk links (nok parallel aan het plein) vormde oorspronkelijk één geheel met nummer 2 een diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Oude 16de-eeuwse kern van voormalig natiehuis van de Biskajers, zie gevelsteen en interieur. Marcus Gerards (1562) en A. Sanderus (1641) tekenen een pand met een ommuurd voorhof, gevels en traptoren geritmeerd door pilasters. In 1837 vervangen door bepleisterde en heden beigebeschilderde lijstgevel met hoekblokken boven de donkere plint; getraliede en beluikte kelderopening. Links minder uitgewerkte verzonken traveeën en poorttravee (nummer 2) van 1841. Begane grond verlevendigd met uitstralende imitatiebanden boven vensters en steekboogpoort geflankeerd door pilasters van Dorische orde. Geprofileerde puilijst. Rechthoekige vensters, bovenvensters in geprofileerde omlijsting met lekdrempels, op tweede bouwlaag doorlopend en op derde bouwlaag op uitgewerkte consoles. Boven poort en rondboogdeur - in rechthoekige nis met arduinen bordes en ijzeren leuning -, respectievelijk twee en één balkon met ijzeren leuning en deurvensters onder rechte kroonlijst op consoles. Grosso modo bewaard houtwerk onder meer luiken op begane grond; gietijzeren vensterleuningen. Hoofdgestel met kroonlijst op klossen. Lichtgebuikte eenvoudiger zijgevel met soortgelijke muuropeningen. Acht nieuwe dakkapellen.

Interieur. Nummer 2. Kelder met grosso modo bewaarde balkenzoldering. Kapel ondergebracht in kelder parallel aan de Kraanrei; gordelbogen, veldstenen muurpartijen, spaar- en kaarsnissen. Begane grond. Typerende planindeling en ruimtewerking met koetsdoorrit eindigend bij voormalig koetsenhuis achteraan in tuin, rechts aansluitende vestibule met houten slingertrap. Voorts empire-interieurs. Begane grond. Enfilade van twee salons, eerste salon met afgeronde schouwwand. Voorst bewaarde marmeren schouwen en stucplafonds.

Nummer 3. Tweebeukige kelder; tongewelf en gordelbogen aanzettend op twee zuilen van Doornikse steen met knoppenkapiteel. Interieur voorts in empirestijl. Slingertrap met uitgewerkte ijzeren spijlen. Deuren met bewaard hang- en sluitwerk. Salons met stucplafonds en bewaarde schouwen. Dakkap met herbruikmateriaal.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 109/1837, nr. 42/1841.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 27-28.
  • RYCKAERT M., Historische stedenatlas van België. Brugge, Tielt, 1991, p. 105-106.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Biskajersplein

Biskajersplein (Brugge)

maakt deel uit van Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.