Orgelzaal Stedelijk Conservatorium

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Geerwijnstraat
Locatie Geerwijnstraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Orgelzaal Stedelijk Conservatorium

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Stedelijk Conservatorium

Deze bescherming is geldig sinds 06-04-2011.

Beschrijving

Orgelzaal van het Stedelijk Conservatorium. Pand van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), met in 1887-1888 verfraaide oudere trapgevel in baksteenbouw. Restauratiewerken uitgevoerd in 1993 naar ontwerp van architect G. Debruyne (Brugge) onder meer herbouwen van de getrapte geveltop, reinigen van deuromlijsting, vernieuwen van dak; ook nieuwe aankleding van het interieur met kleurafwerking op basis van kleurenstudie van 1887. Verankerde bakstenen trapgevel (10 treden + topstuk) met gebruik van zandsteen voor deur- en vensteromlijstingen. Steekbogige benedenvensters in vlakke omlijsting en deur in sterk geprofileerde neobarokke omlijsting met erboven een ovale beeldnis geflankeerd door voluten met gevleugelde puttihoofden en bekronende siervaas. In de nis borstbeeld van de Brugse musicus Marc Houterman (1537-1577). In de top twee vensters- en één luikopening, gevat in geblokte rondboognissen.

Interieur. Neoclassicistisch van opbouw. Pleisterwanden zijn door pilasters verdeeld in acht afzonderlijke vakken, waarvan er aan beide zijden versierd zijn met gipsen borstbeelden van gekende musici. Omlopende koof waarop een gepleisterd tongewelf aanzet. Per travee, is ter hoogte van de kooflijst een metalen trekstang, gevat in gesculpteerde leeuwenkopje, voorzien om de zijdelingse kracht van de dakstoel op te nemen. Hooghuysorgel van 1878, gerestaureerd in 1997 achter eikenhouten, neorenaissancegetint orgelfront onworpen door architect C. De Wulf (Brugge).

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202.
  • DMS, Nota. SAB, Bouwvergunningen, nr. 191/1882.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. 10 jaar monumenten en feest, Brugge, 1998, p. 40-43.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 59-60.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 339.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Geerwijnstraat

Geerwijnstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.