Godshuis Goderickx Convent met kapelletje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Moerstraat
Locatie Moerstraat 7-9, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Goderickx Convent met kapelletje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Geerwijnstraat. Voormalig Godshuis "Goderickx Convent". Gesticht in de Geerwijnstraat in 1383 door M. Rym en in 1587-1588 verkocht omwille van de vervallen toestand. In 1589 wordt het huidige pand aangekocht en aangepast aan functie. 1615-1634: belangrijke verbouwingen onder leiding van de voogd van het godshuis, F. van (den) Eeckhoudt, zie gedenksteen in het kapelletje met opschrift "Ionckvr Margaretha Rym, weduwe van / Ionckeer Everaerdt Goederickx heeft / gefondeert ten jaere 1383 dit convent / voor aerme weduwen, 't welcke vervallen / zijnde is vernieuwt door / Floris Van Eeckhoudt, rudder, heere van / Aigremont, schouth deser stede / hebben gherauwt mevruw Adriana Rym / Fa Ior Franchoys Rym, heere van / Hundelghed ten iaere 1634". 1904: restauratie van het portaal en aanbrengen van het Madonnabeeld van M. D'Hondt. 1949-1953: "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect A. D'Helft (Brugge) voorziet onder meer toevoegen van venster in zijgevel en derde travee van voorgevel en van bolkozijnen in het gebouw aan tuinzijde. Interne vergroting van de woonruimten door P. Viérin (Brugge) in 1970-1973.

Twee grosso modo L-vormige panden rondom een ommuurde binnenhof, verdeeld in zeven afzonderlijke woongelegenheden en een kapel. Kant Moerstraat: L-vormig complex huis van vier en één travee en één bouwlaag onder zadeldak (leipannen). Verankerde bakstenen lijstgevel. Gerestaureerd barokportaal in twee treden, benadrukt door dakvenster in tuitgevel van verschillende, rode baksteen met vlechtingen, natuurstenen onder- en tussendorpel en geblokte rondboogopening; deur in geprofileerde omlijsting met oren en rondboognis met Maria met Kind met opschriften "H. Maria. B.V.O. / Anno 1634", geflankeerd door de wapenschilden van van (den) Eeckhoudt en zijn vrouw. Bolkozijnen met afgeschuinde dagkanten. Zijgevel met hoge schoorsteenschacht.

Interieur. Rechts van de ingang, kapel, met houten zoldering, bewaart anonieme "Aanbidding van de Herders" (1634).

Bijgebouw aan tuinzijde: diephuis (nok loodrecht op Moerstraat) van twee en twee traveeën en twee bouwlagen; verankerde bakstenen tuitgevel.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 909/1949, nr. 909/1950, nr. 739/1951, nr. 27/1970.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen te Brugge, Brugge, 1994, p. 26-27.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 225-226.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Moerstraat

Moerstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.