erfgoedobject

Godshuis Goderickx Convent met kapelletje

bouwkundig element
ID
29486
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29486

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Geerwijnstraat. Voormalig Godshuis "Goderickx Convent". Gesticht in de Geerwijnstraat in 1383 door M. Rym en in 1587-1588 verkocht omwille van de vervallen toestand. In 1589 wordt het huidige pand aangekocht en aangepast aan functie. 1615-1634: belangrijke verbouwingen onder leiding van de voogd van het godshuis, F. van (den) Eeckhoudt, zie gedenksteen in het kapelletje met opschrift "Ionckvr Margaretha Rym, weduwe van / Ionckeer Everaerdt Goederickx heeft / gefondeert ten jaere 1383 dit convent / voor aerme weduwen, 't welcke vervallen / zijnde is vernieuwt door / Floris Van Eeckhoudt, rudder, heere van / Aigremont, schouth deser stede / hebben gherauwt mevruw Adriana Rym / Fa Ior Franchoys Rym, heere van / Hundelghed ten iaere 1634". 1904: restauratie van het portaal en aanbrengen van het Madonnabeeld van M. D'Hondt. 1949-1953: "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect A. D'Helft (Brugge) voorziet onder meer toevoegen van venster in zijgevel en derde travee van voorgevel en van bolkozijnen in het gebouw aan tuinzijde. Interne vergroting van de woonruimten door P. Viérin (Brugge) in 1970-1973.

Twee grosso modo L-vormige panden rondom een ommuurde binnenhof, verdeeld in zeven afzonderlijke woongelegenheden en een kapel. Kant Moerstraat: L-vormig complex huis van vier en één travee en één bouwlaag onder zadeldak (leipannen). Verankerde bakstenen lijstgevel. Gerestaureerd barokportaal in twee treden, benadrukt door dakvenster in tuitgevel van verschillende, rode baksteen met vlechtingen, natuurstenen onder- en tussendorpel en geblokte rondboogopening; deur in geprofileerde omlijsting met oren en rondboognis met Maria met Kind met opschriften "H. Maria. B.V.O. / Anno 1634", geflankeerd door de wapenschilden van van (den) Eeckhoudt en zijn vrouw. Bolkozijnen met afgeschuinde dagkanten. Zijgevel met hoge schoorsteenschacht.

Interieur. Rechts van de ingang, kapel, met houten zoldering, bewaart anonieme "Aanbidding van de Herders" (1634).

Bijgebouw aan tuinzijde: diephuis (nok loodrecht op Moerstraat) van twee en twee traveeën en twee bouwlagen; verankerde bakstenen tuitgevel.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 909/1949, nr. 909/1950, nr. 739/1951, nr. 27/1970.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen te Brugge, Brugge, 1994, p. 26-27.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 225-226.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuis Goderickx Convent met kapelletje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29486 (Geraadpleegd op )