Geografisch thema

Moerstraat

ID
4281
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4281

Beschrijving

Van Sint-Jakobs- naar Wulfhagestraat. Naam in gebruik sinds circa 1300 en vermoedelijk ontleend aan de plaatselijke waterachtige, turfhoudende grond, die in de loop van de 14de eeuw een eerste maal is verhard door het aanbrengen van een laag veldsteen. De straat loopt parallel met de Speelmansrei waardoor panden aan noordwestzijde ofwel door middel van een tuin, ofwel rechtstreeks palen aan de rei; reivleugel vaak met erker. Noordelijk straateinde gedomineerd door het Sint-Jakobsplein met de Sint-Jakobskerk. Sinds de 15de eeuw, vrij belangrijke straat: enerzijds door de aanwezigheid van het zogenaamd "Hof Charolais" (nummer 23) dat behoorde tot het zogenaamd "Prinsenhof", waarvan de tuin uitkomt ter hoogte van de nummers 25-29 en afgebakend wordt door een neoclassicistische, gedeeltelijk met blinde panelen en gelede pilasters versierde tuinmuur van baksteen, in 1920 doorbroken door een garagepoort; anderzijds door de aanwezigheid van twee godshuizen, zogenaamd "Vette Vispoort" en "Godshuis Goderickx". Heden op één hotel na, enkel woonfunctie met vrij grote schaalverschillen in de bebouwing zijnde zowel arbeiders- als herenhuizen. Schamppaaltje op de hoek met de Geerwijnstraat.

Heterogene bebouwing waarvan oudste kern opklimt tot de tweede helft van de 15de eeuw. Breed- en diephuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met topgevels uit de 17de eeuw en 19de-eeuwse openingen, of met kern uit de 17de eeuw en een vernieuwd gevelparement. Enerzijds al dan niet bepleisterde en beschilderde tuitgevels (nummers 39, 47, 110, 122); nummer 122 consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1993 naar ontwerp van architect G. Lagast (Brugge), voornamelijk toegespitst op de achtergevel; anderzijds al dan niet wit-beschilderde, verankerde trapgevels (nummers 65, 72); nummer 63 met een in 1870 toegevoegde travee op de begane grond en een consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1981 naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge); nummer 100 aangepast in 1923 in plaats van trapgevel van drie/twee traveeën; nummer 112 met vernieuwde gevel van 1931.

Kleinere breed- en diephuizen met eenvoudige, bakstenen, al dan niet bepleisterde of beschilderde lijstgevels opgetrokken in de loop van het tweede tot vierde kwart van de 19de eeuw vaak ter vervanging van punt- of trapgevels - nummer 33 in 1877 zie gevelsteen, nummer 37 in 1846 in plaats van puntgevel, nummer 42 vóór 1848, nummer 43 in 1849 in plaats van twee huisjes van één bouwlaag, nummer 45 in 1856, nummers 51-57 in 1846, nummer 59 in 1870 in plaats van puntgevel, nummers 67-69 in 1854 ter vervanging van puntgevel, nummers 90-92 in 1863, nummer 98 in 1894 in plaats van puntgevel en nummer 124 in 1880 -; soms met volledig nieuw parement (nummer 70). Nummer 22 met een in 1936 naar ontwerp van architect J. Priem (Brugge) aangepaste begane grond; nummer 36 met boven voordeur nis met 17de-eeuwse Maria met Kind en kleine lantaarn; nummer 43 met rechts houten puivenster; nummer 68 met uitgewerkte sluitstenen met hoofden en dierenkoppen; nummer 71 met verzorgd bewaard houtwerk onder meer rolluikkasten en kroonlijst op klossen; nummer 114 met latere aanpassingen onder meer in 1924 vervangen van twee vensters door één winkelraam en in 1933 verhogen van het dak, beeld van Sint-Antonius van Padua; nummer 124 met zandstenen metselwerk in achtergevel.

Tevens enkele grotere lijstgevels als resultaat van het uniformeren in neoclassicistische stijl circa tweede tot derde kwart van de 19de eeuw; nummers 52, 54, 56, 58, 60: bepleisterde of gecementeerde, al dan niet beschilderde lijstgevels van drie à zes traveeën en twee en een halve à drie bouwlagen, nummers 52 en 54 opgetrokken in 1859 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge), nummer 56 van 1840 en nummers 58 en 60 van 1854 in plaats van punt- en klokgevel. Nummer 52, waarvan in 1930 de bovenverdieping verhoogd is, met versierde steigergaten en gevelsteen met opschrift "De schilder Henri-Victor Wolvens / 1896-1977 / woonde in dit huis van / 1930 tot 1977"; nummers 54 en 56 met vlakke vensteromlijstingen en kleine roedeverdelingen; nummers 58 en 60 met bewaarde, verzorgde rolluikkasten.

Voorts enkele gevels in neostijl met neobarokke inslag (nummers 30-32, 40) of puur neogotisch (nummer 26). Nieuwbouwpanden (nummer 25).

 • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1825/1984.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 32/1840, nummers 83 en 89/1846, nummers 13 en 137/1854, nummer 165/1856, nummer 52/1859, nummer 12/1863, nummer 68/1870, nummer 106/1872, nummer 60/1880, nummer 239/1920, nummer 708/1923,nummer 62/1924, nummer 1195/1930, nummer 895/1931, nummer 1161/1933, nummer 1124/1936.
 • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 150.
 • DE WITTE H. en DSM, Resultaten van het archeologisch onderzoek, in Wekelijks Tijdschrift, nummer 32, 1978, p. 204.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 224-230.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis en pastorie

 • Omvat
  Ensemble van stadswoningen

 • Omvat
  Godshuis De Vette Vispoort

 • Omvat
  Godshuis Goderickx Convent met kapelletje

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Huis Sint-Jacob

 • Omvat
  Neoclassicistische herenhuis met poortgebouw

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jakob

 • Omvat
  Stadspaleis Karel de Stoute

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning gedateerd 1677

 • Omvat
  Stadswoning met trapgevel

 • Omvat
  Stadswoning met tuinpaviljoen

 • Omvat
  Stadswoning met tuitgevel

 • Omvat
  Stadswoning met tuitgevel

 • Omvat
  Stadswoning van 1832

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen gedateerd 1667 en 1643

 • Omvat
  Stadswoningen met trapgevels

 • Is deel van
  Brugge - oudste kern


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Moerstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/4281 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.