erfgoedobject

Laatclassicistisch herenhuis met koetshuis

bouwkundig element
ID
29613
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29613

Juridische gevolgen

Beschrijving

Laatclassicistisch herenhuis met koetshuis aan Boomgaardstraat, eerst genoemde als verbouwing van twee 15de-eeuwse diephuizen circa 1810 (?). Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1995 naar ontwerp van architect Pol Cools (Gent). Dubbelhuis van zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldaken (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Bepleisterde en lichtgeelbeschilderde lijstgevel met verwerking van arduin voor plint, puilijst en lekdrempels op gegroefde consoles. Rechthoekige muuropeningen met bewaard houtwerk, persiennes op begane grond en deur in verdiept portaal. Achtergevel: twee bakstenen puntgevels met aangepaste muuropeningen.

Interieur. Overwelfde kelders. Bewaard empiretrappenhuis; slingertrap, geflankeerd door twee papyruszuilen, twee grote salons met schouwen, dubbele deuren en lambriseringen. Op de bovenverdieping 15de-eeuwse lavabonis versierd met kopjes. Oude dakconstructies met deels bewaarde sporenkap met dubbele hanenbalken, eikenhouten zoldervloeren en vliering.

Koetshuis van drie traveeën met een bepleisterde lijstgevel van 1822, aangepast in 1870. Rondboogvensters en deur met omlopende geprofileerde lijst.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. DW002027.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota's, 8 februari 1993, 19 april 1993, 20 april 1993.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 413/1993, nr. 881/1994.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, z.nr. 1822.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 311.
  • RYCKAERT M., Historische stedenatlas van België. Brugge, Tielt, 1991, p. 87-88.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Laatclassicistisch herenhuis met koetshuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29613 (Geraadpleegd op )