Laatclassicistisch herenhuis met koetshuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Riddersstraat
Locatie Riddersstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Laatclassicistisch herenhuis met koetshuis

Deze bescherming is geldig sinds 04-10-1996.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Laatclassicistisch herenhuis met koetshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Laatclassicistisch herenhuis met koetshuis aan Boomgaardstraat, eerst genoemde als verbouwing van twee 15de-eeuwse diephuizen circa 1810 (?). Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1995 naar ontwerp van architect Pol Cools (Gent). Dubbelhuis van zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldaken (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Bepleisterde en lichtgeelbeschilderde lijstgevel met verwerking van arduin voor plint, puilijst en lekdrempels op gegroefde consoles. Rechthoekige muuropeningen met bewaard houtwerk, persiennes op begane grond en deur in verdiept portaal. Achtergevel: twee bakstenen puntgevels met aangepaste muuropeningen.

Interieur. Overwelfde kelders. Bewaard empiretrappenhuis; slingertrap, geflankeerd door twee papyruszuilen, twee grote salons met schouwen, dubbele deuren en lambriseringen. Op de bovenverdieping 15de-eeuwse lavabonis versierd met kopjes. Oude dakconstructies met deels bewaarde sporenkap met dubbele hanenbalken, eikenhouten zoldervloeren en vliering.

Koetshuis van drie traveeën met een bepleisterde lijstgevel van 1822, aangepast in 1870. Rondboogvensters en deur met omlopende geprofileerde lijst.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. DW002027.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota's, 8 februari 1993, 19 april 1993, 20 april 1993.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 413/1993, nr. 881/1994.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, z.nr. 1822.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 311.
  • RYCKAERT M., Historische stedenatlas van België. Brugge, Tielt, 1991, p. 87-88.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Riddersstraat

Riddersstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.