erfgoedobject

Laatgotisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
29641
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29641

Juridische gevolgen

Beschrijving

Laatgotisch diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); dubbelhuis van 1573 met kern die opklimt tot de 13de eeuw. Historiserende en verfraaiende "Kunstige Herstelling" van 1881 naar ontwerp van architect O. de Breuck (Brugge): naast het ontpleisteren van de gevel, zijn op begane grond de segmentboogvensters vervangen door kruiskozijnen in segmentboognissen en barokdeur vervangen door een neogotische ingang met fraai uitgewerkte luifel, geïnspireerd op de kaart van Marcus Gerards (1562); toevoegen van maaswerk boven de benedenvensters. 1993-1994: restauratie van bedaking, 16de-eeuws dakgebinte en metselwerk van voor- en achtergevel naar ontwerp van architect E. Olivier (Brugge). Gekanteelde gevel op bovenbouw gekenmerkt door Brugse travee, type II, met dito verhoging boven de twee middentraveeën. Verankerde baksteenbouw met gebruik van witsteen van Rochefort voor hoge sokkel met segmentboogvormig - tot 1881 rechthoekig - kelderluik, en voor de bol- en kruiskozijnen. Arduinen bordes van vijf treden en sierlijk uitgewerkte smeedijzeren leuning; benageld kelderdeurtje met verzorgd hang- en sluitwerk. Verhoogde begane grond afgelijnd door een puilijst, bovenbouw geritmeerd door Brugse travee, type I en II. Schietgaten in de zijtravee.

Achtergevel van baksteen vijf/vier traveeën en twee bouwlagen opgevat als tuitgevel met vlechtingen. Begane grond met in de loop van de 19de eeuw aangepaste vensters in korfboognissen met afgeschuinde dagkanten. Bovenvensters met afgeschuinde dagkanten en ontlastingsbogen.

Interieur. Tweebeukige kelder uit het derde-vierde kwart van de 13de eeuw: drie traveeën overkluisd door middel van kruisgewelven op zuilen van Doornikse steen met knoppenkapitelen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0028/W.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1118/1993.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 5 januari 1993.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 71/1881.
  • CONSTANDT L. (ed); BEERNAERT B.; DUCHEYNE F.; ESTHER J.P.; GOEGEBUER S.; RONSE P.; STRUYE M., Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 104-105.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 327-328.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Laatgotisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29641 (Geraadpleegd op )