Laatgotisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Amandsstraat
Locatie Sint-Amandsstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Laatgotisch burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Laatgotisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Laatgotisch diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); dubbelhuis van 1573 met kern die opklimt tot de 13de eeuw. Historiserende en verfraaiende "Kunstige Herstelling" van 1881 naar ontwerp van architect O. de Breuck (Brugge): naast het ontpleisteren van de gevel, zijn op begane grond de segmentboogvensters vervangen door kruiskozijnen in segmentboognissen en barokdeur vervangen door een neogotische ingang met fraai uitgewerkte luifel, geïnspireerd op de kaart van Marcus Gerards (1562); toevoegen van maaswerk boven de benedenvensters. 1993-1994: restauratie van bedaking, 16de-eeuws dakgebinte en metselwerk van voor- en achtergevel naar ontwerp van architect E. Olivier (Brugge). Gekanteelde gevel op bovenbouw gekenmerkt door Brugse travee, type II, met dito verhoging boven de twee middentraveeën. Verankerde baksteenbouw met gebruik van witsteen van Rochefort voor hoge sokkel met segmentboogvormig - tot 1881 rechthoekig - kelderluik, en voor de bol- en kruiskozijnen. Arduinen bordes van vijf treden en sierlijk uitgewerkte smeedijzeren leuning; benageld kelderdeurtje met verzorgd hang- en sluitwerk. Verhoogde begane grond afgelijnd door een puilijst, bovenbouw geritmeerd door Brugse travee, type I en II. Schietgaten in de zijtravee.

Achtergevel van baksteen vijf/vier traveeën en twee bouwlagen opgevat als tuitgevel met vlechtingen. Begane grond met in de loop van de 19de eeuw aangepaste vensters in korfboognissen met afgeschuinde dagkanten. Bovenvensters met afgeschuinde dagkanten en ontlastingsbogen.

Interieur. Tweebeukige kelder uit het derde-vierde kwart van de 13de eeuw: drie traveeën overkluisd door middel van kruisgewelven op zuilen van Doornikse steen met knoppenkapitelen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0028/W.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1118/1993.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 5 januari 1993.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 71/1881.
  • CONSTANDT L. (ed); BEERNAERT B.; DUCHEYNE F.; ESTHER J.P.; GOEGEBUER S.; RONSE P.; STRUYE M., Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 104-105.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 327-328.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Amandsstraat

Sint-Amandsstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.