Geografisch thema

Sint-Amandsstraat

ID
4302
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4302

Beschrijving

Van Markt naar Geldmuntstraat. Naam afkomstig van de voormalige "Sint-Amandskapel", tot 1817 gelegen ter hoogte van de straatverbreding zie kaart van Marcus Gerards (1562); deze kapel is vermoedelijk gesticht door Sint-Amand in de 8ste eeuw en na de sloop in 1820 vervangen door een armpomp. Rechthoekige, arduinen sokkel met metalen luik; bekroond door vereenvoudigde kandelaberzuil. Vanouds straat met commerciële functie en in mindere mate bewoning.

Gekasseide straat, halverwege verbredend tot een pleintje en op het einde met een kromming in westelijke richting. Tot aan kromming verkeersvrij sinds 1979.

Gevarieerde bebouwing waarvan de oudste kern opklimt tot de 14de eeuw zie kelder van nummer 7. Diephuizen van twee à vier traveeën en twee bouwlagen uit de 17de en 18de eeuw. Verankerde trapgevels, soms beschilderd. Tevens bepleisterde en wit-beschilderde lijstgevels uit de 19de eeuw als vervanging van topgevels onder meer nummer 16 van 1871 in plaats van trapgevel, nummer 22, met zware ankers, van 1846 in plaats van tuitgevel. Typische rechthoekige vensters in geprofileerde omlijstingen (nummers 18, 20, 22) en op doorlopende lekdrempels (nummers 15, 17, 18, 20, 22). Nummer 18 van 1894 ter vervanging van tuitgevel en later aangepast onder meer in 1921 door toevoeging van de lekdrempels en sluitstenen van de geprofileerde vensters; nummer 20, tot 1833 tuitgevel met overkragende bovenverdieping op drie rondbogen, nu met markante puilijst ondersteund door vier consoles van de voormalige uitkraging; nummer 21 uit de 17de eeuw met in 1934 toegevoegde pui met in linker travee, ingang onder gebogen fronton. Nummers 32 en 34, voorbeelden van historiserende reconstructies van 1970 naar ontwerp van architect H. Verkempinck (Oostende) in plaats van twee trapgevels van twee bouwlagen.

Breedhuizen van drie tot acht traveeën en van twee à vier bouwlagen Verankerde bakstenen, wit-beschilderde lijstgevels met getrapte top uit de 17de tot 18de eeuw (nummers 2 en 4). Bepleisterde en beschilderde lijstgevels uit de 18de eeuw met nummer 37 als blikvangend pand omwille van de ligging in de kromming; uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw nummer 39, met wijzigingen in 1946 aan begane grond zijnde toevoegen houten poortje links; uit de 19de eeuw (nummers 1-3).

Voorts ook enkele nieuwbouwpanden onder meer nummer 14, baksteenbouw van de jaren 1960 en nummer 13 van 1992 naar ontwerp van architect G. Debruyne (Brugge) in postmodernistische trant.

 • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nummer 335/1992.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 79/1833, nummer 36/1846, nummer 23/1871, nummer 31/1894, nummer 267/1921, nummer 877/1934, nummer 772/1946, nummer 111/1970.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 330-331.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties

 • Is deel van
  Brugge - oudste kern

 • Omvat
  Burgerhuis met neoclassicistische lijstgevel

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing met hoekhuis ontworpen door Jean Brunon Rudd

 • Omvat
  Huis 't Gouden Kussen

 • Omvat
  Huis De Laurierboom

 • Omvat
  Huis De Papegaai

 • Omvat
  Laatclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Laatgotisch burgerhuis

 • Omvat
  Rij stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning gedateerd 1714

 • Omvat
  Stadswoning gedateerd 1732

 • Omvat
  Stadswoning gedateerd 1873

 • Omvat
  Stadswoning met laatclassicistische lijstgevel

 • Omvat
  Stadswoning met lijstgevel

 • Omvat
  Stadswoning met trapgevel

 • Omvat
  Stadswoning met trapgevel

 • Omvat
  Stadswoning met trapgevel

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Waterpomp


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Amandsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4302 (Geraadpleegd op 23-06-2021)