erfgoedobject

Stadswoning met trapgevel

bouwkundig element
ID
29754
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29754

Juridische gevolgen

Beschrijving

Breedhuis met enkelhuisopstand van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 17de-eeuws uitzicht. In 1976 consoliderende restauratie naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge): onder meer vrijmaken van boogvelden, opnieuw invoegen van maaswerk, vernieuwen houtwerk. Verankerde bakstenen trapgevel (11 treden + topstuk). Overkragende bovenverdieping op rondboogfries met kraagstenen. Bovenvensters gevat in rondboognis; verfijnd maaswerk. Geveltop: rondboogvensters tussen luchtspleten en hogerop beluikte rondboogopening.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 292.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1035/1975, nr. 1334/1976.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 374.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning met trapgevel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29754 (Geraadpleegd op )