Hoekhuizen in eenheidsbebouwing

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spiegelrei
Locatie Spiegelrei 19, 20, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuizen in eenheidsbebouwing

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoek ingenomen door eenheidsbebouwing van respectievelijk twee en zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Overwegend 18de-eeuws uitzicht doch oudere 17de-eeuwse elementen, zie dakvensters met bolkozijn en driepasmaaswerk; latere aanpassingen voornamelijk in de hoektravee met in 1906 omgebouwde 17de-eeuwse tudorboogpoort in een naar het bovenvenster doorgetrokken omlijsting. Verankerde bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel met brede hoektravee. Gebruik van gesinterde baksteen voor plint en deuromlijsting. Nummer 19 met aangepaste vensters in de loop van de 19de eeuw. Nummer 20 licht getoogde vensters met kleine roedeverdeling en luiken op begane grond. Twee later toegevoegde dakkapellen.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 253/1906.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 376.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei

Spiegelrei (Brugge)

maakt deel uit van Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.