erfgoedobject

Burgerhuis Den Groote Mortier

bouwkundig element
ID
29766
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29766

Juridische gevolgen

Beschrijving

Huis zogenaamd "Den Groote Mortier". Laatgotisch diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leipannen); oude kern uit de 16de eeuw. 1861: omvormen dubbel- tot enkelhuis. 1875: reinigen, gedeeltelijk herfrijnen en hervoegen van het gevelparement. In 1884 verfraaiende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect K. Poupaert (Brugge): onder meer vernieuwing van het parement van de benedenbouw met arduin van Soignies, vervanging van twee rechthoekige kelderopeningen door korfboogopeningen met eiken deuren met versierd hang- en sluitwerk, vormgeving van de deur naar gotisch patroon, bekroning van de geveltop met natuurstenen kruisbloem, toevoeging van twee houten dakkapellen. In 1987-1988 restauratie naar ontwerp van architect P. Stroobandt (Brugge): onder meer reinigen en herstellen van de sterk verweerde kalkzandsteen, schilderen van de bovenbouw op basis van sporen. Verankerde puntgevel met bekronende kruisbloem. Gebruik van arduin voor het parement van de onderbouw en voor de kruis- en bolkozijnen. Bepleisterde en grijsbeschilderde bovenbouw met zandstenen parement; Brugse travee, type I met gekoppelde spitsboogjes en ingeschreven driepassen op borstwering en in boogvelden. Onderbouw met twee korfbogige kelderopeningen, vensters en deur gevat in rondboognissen met gekoppelde spitsboogjes met driepassen. Deur met opengewerkt maaswerk; bovenlicht met bolkozijn en smeedijzeren tralies. Rijk versierd hang- en sluitwerk. Verankerde schoorsteenschacht, achtereen boven de rechter zijgevel.

Interieur. Traditioneel 19de-eeuws grondplan met een doorlopende gang met achteraan een trap. Trap met opengewerkte gaanderij boven de gang als overgang tussen de rechte aanzet en de hogerop spilvormig uitgewerkte trap. Kamers met indrukwekkende haarden met rijk uitgewerkte bekledingen, aansluitend een fraai gesculpteerde eikenhouten lambriseringen in Vlaamse renaissancestijl. De rijk uitgewerkte motieven herhalen zich in de deuren.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202/10556K.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 105-106.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 376-377.
  • ESTHER J., GOOSSENS M., STROOBANT P., De restauratie van het huis De Groote Mortier, in Brugge, in M&L, X, 1991, nr. 1, p. 16-24.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuis Den Groote Mortier [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29766 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.