Burgerhuis Den Groote Mortier

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spiegelrei
Locatie Spiegelrei 23, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Den Groote Mortier

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis Den Groote Mortier: gevels en bedaking
gelegen te Spiegelrei 23 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beschrijving

Huis zogenaamd "Den Groote Mortier". Laatgotisch diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leipannen); oude kern uit de 16de eeuw. 1861: omvormen dubbel- tot enkelhuis. 1875: reinigen, gedeeltelijk herfrijnen en hervoegen van het gevelparement. In 1884 verfraaiende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect K. Poupaert (Brugge): onder meer vernieuwing van het parement van de benedenbouw met arduin van Soignies, vervanging van twee rechthoekige kelderopeningen door korfboogopeningen met eiken deuren met versierd hang- en sluitwerk, vormgeving van de deur naar gotisch patroon, bekroning van de geveltop met natuurstenen kruisbloem, toevoeging van twee houten dakkapellen. In 1987-1988 restauratie naar ontwerp van architect P. Stroobandt (Brugge): onder meer reinigen en herstellen van de sterk verweerde kalkzandsteen, schilderen van de bovenbouw op basis van sporen. Verankerde puntgevel met bekronende kruisbloem. Gebruik van arduin voor het parement van de onderbouw en voor de kruis- en bolkozijnen. Bepleisterde en grijsbeschilderde bovenbouw met zandstenen parement; Brugse travee, type I met gekoppelde spitsboogjes en ingeschreven driepassen op borstwering en in boogvelden. Onderbouw met twee korfbogige kelderopeningen, vensters en deur gevat in rondboognissen met gekoppelde spitsboogjes met driepassen. Deur met opengewerkt maaswerk; bovenlicht met bolkozijn en smeedijzeren tralies. Rijk versierd hang- en sluitwerk. Verankerde schoorsteenschacht, achtereen boven de rechter zijgevel.

Interieur. Traditioneel 19de-eeuws grondplan met een doorlopende gang met achteraan een trap. Trap met opengewerkte gaanderij boven de gang als overgang tussen de rechte aanzet en de hogerop spilvormig uitgewerkte trap. Kamers met indrukwekkende haarden met rijk uitgewerkte bekledingen, aansluitend een fraai gesculpteerde eikenhouten lambriseringen in Vlaamse renaissancestijl. De rijk uitgewerkte motieven herhalen zich in de deuren.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202/10556K.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 105-106.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 376-377.
  • ESTHER J., GOOSSENS M., STROOBANT P., De restauratie van het huis De Groote Mortier, in Brugge, in M&L, X, 1991, nr. 1, p. 16-24.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei

Spiegelrei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.