Burgerhuis 't Vaeghevier

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spinolarei
Locatie Spinolarei 16, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis 't Vaeghevier

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis 't Vaeghevier

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis zogenaamd "'t Vaeghevier", zie gevelsteen. Oorspronkelijk twee diephuizen van respectievelijk twee en vier traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder zadeldaken. Links gelegen pand van 1683 en rechterpand van 1693 volgens Ferieboec, doch oude laatmiddeleeuwse kern zie achtergevel met steekboogvensters in spitsboognissen, en dakgebinte. Samenvoeging van beide resulteert in huidige dubbelhuistype. 1946: plaatsen van zandstenen neobarokdeur en consoliderende aanpak. Twee verankerde bakstenen trapgevels (respectievelijk 11 trappen en 5 trappen + topstuk); gebruik van rode baksteen voor strekken en ontlastingsbogen met zandstenen aanzet- en sluitstenen. Zandstenen plint: één beluikte en vier betraliede openingen. Aangepaste rechthoekige muuropeningen; gietijzeren vensterleuningen op verhoogde begane grond eerste en tweede travee. Geblokte neobarokdeuromlijsting naar 17de-eeuws patroon met zware leeuwenkop, gekorniste waterlijst en aansluitend vlak bovenlicht met glas in lood. Ronde oculus in de rechter geveltop.

Interieur. Links gelegen pand. Kelder; drie opeenvolgende graatgewelven op gordelbogen; daarop aansluitend, twee kelderruimten overkluisd met gedrukt tongewelf. Aan tuinzijde arduinen schouw in renaissancestijl en met gebakken tegelbekleding van de onderboezem, laatgotische schouw in de achterkamer van de bovenverdieping. Bijgebouw: kelder met graatgewelf, 19de-eeuwse schouw op de begane grond, oud gevelmetselwerk. Rechterpand. Tweebeukige kelder van vijf traveeën. Bakstenen en bepleisterde gewelven met op gordelbogen opgevangen door middenpijlers met natuurstenen schacht. Kamer aan de straatzijde met laat 19de-eeuwse aankleding zie zwartmarmeren volutenschouw en plafondrozetten. 15de-eeuwse sporenkap met hanenbalken en telmerken, later versterkt met nokverbinding en koningsstijlen.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 15 december 1992.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 381.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spinolarei

Spinolarei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.