erfgoedobject

Dijlevallei tussen Wijgmaal en Haacht

landschappelijk geheel
ID
300492
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300492

Juridische gevolgen

 • omvat de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Blaasberg
  Deze bescherming is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Hoeve Craeneveld: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Dit gebied strekt zich in het noorden uit van Haacht tot Wijgmaal bij Leuven. De Dijlebeemden bevatten nog sporen van meerdere paleomeanders. Langs de benedenlopen van de Dijle en langs de Leibeek tussen Wijgmaal en Hever (een oude Dijlebedding) komen op regelmatige afstanden bochtige stroken vochtig of venig alluvium voor, die kunnen beschouwd worden als relicten van grote, ingesneden meanders. Zij zijn qua afmetingen en straal duidelijk te onderscheiden van de talrijke hoefijzervormige vrije meanders die in een vrij recent verleden van de Dijle werden afgesneden. De oeverwallen langs de Dijle zijn van latere datum. De oeverwallen liggen iets hoger en bestaan uit drogere grond, hier bevinden zich veelal akkers en bewoning langs smalle wegen. In de lager gelegen en nattere komgronden overheersen populierenaanplantingen en weilanden. Wijgmaalbroek was reeds op het einde van de 18de eeuw bebost, heden domineren populierenaanplantingen. De Blaasberg in het noorden van het gebied is eveneens een paleomeander.

Het verval van de Dijle was voldoende om talrijke watermolens op deze rivier te bouwen. Een goed voorbeeld hiervan is de Molen Van Doren, waarvan de uitrusting nog bewaard gebleven is. Ten westen van Werchter ligt de Craeneveldhoeve, een ruime omgrachte hoeve van het gesloten type, geïsoleerd ingeplant te midden van de akkers. De gebouwen dateren uit de 16de en 17de eeuw met wijzigingen uit de 19de eeuw. Het kasteel van Roost zelf is verdwenen, maar de omgeving heeft sinds het einde van de 18de eeuw weinig veranderingen ondergaan. Enkel een deel van de omwalling is nog aanwezig: de site omvat de funderingen van een typologisch vrij uitzonderlijk kasteel waarvan de slotgracht gedeeltelijk bewaard bleef. Een anti-tankgracht werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door het gebied aangelegd: deze gracht heeft een randbegroeiing die samen met de resterende perceelsrandbegroeiing een halfopen landschap vormt. In de loop van een halve eeuw is in en rond de gracht een interessante, soortenrijke vegetatie tot ontwikkeling gekomen, met belangrijke moeras- en verlandingsgemeenschappen. De ijzeren geklinknagelde balansbrug over de Dijle, de 'Oude Hansbrug', opgericht in de periode 1890-95 heeft een historische en industrieel-archeologische waarde.


Bron: Ankerplaats 'Samenvloeiingsgebied van Dijle en Demer'. Landschapsatlas, A20013, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Auteurs: Deneef, Roger; Wijnant, Jo; Cresens, André
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Blaasberg

 • Is deel van
  Haacht

 • Is deel van
  Keerbergen

 • Is deel van
  Rotselaar

 • Is deel van
  Tildonk

 • Is deel van
  Tremelo

 • Is deel van
  Werchter

 • Is deel van
  Wilsele


Waarnemingen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dijlevallei tussen Wijgmaal en Haacht [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300492 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.