Ensemble van drie burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Dolfijnstraat
Locatie Dolfijnstraat 39-43, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ensemble van drie burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Dit ensemble van drie burgerhuizen werd samen met het ondertussen verbouwde nummer 37 in 1893 ontworpen door architect Ernest Pelgrims in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen der Burgershuizen in het Oostkwartier.

Dit soort kleine reeksbouw, bestaande uit een centrale topgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl geflankeerd door een aantal neoclassicistische lijstgevels, is heel kenmerkend voor de Dolfijnstraat. Dit soort bebouwing vormt ook de basis van de wijk Zurenborg, en is voor een groot deel gerealiseerd in eigen beheer door de Naamlooze Maatschappij, die vanaf 1886 de ontwikkeling van Zurenborg organiseerde. De bouwmaatschappij werkte samen met verschillende architecten en realiseerde honderden burgerhuizen in een verzorgde combinatie van neoclassicisme met neo-Vlaamserenaissance-stijl of eclecticisme. Door deze kwalitatieve projecten werd Zurenborg architecturaal op de kaart gezet.

De nummers 37 en 39 waren oorspronkelijk spiegelende identieke gevels; enkel nummer 39 behield het neoclassicistische parement. Twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak, neoclassicistische lijstgevel met hardstenen plint waarin twee betraliede keldervensters, houten kroonlijst op klossen en witgeschilderde bepleistering met kordonlijst en doorlopende onderdorpels. Rechthoekige muuropeningen; gekoppeld tweelicht met tussenzuil beneden, de bovenvensters onder een entablement. Schrijnwerk bewaard.

In het oog springende tuitgevel op nummer 41 in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Het parement is overeenkomstig de stijl in bak- en natuursteen opgetrokken, en versierd met negkettingen, diamantkoppen, en cartouches. Gebruik van blauwe hardsteen voor plint en omlijsting van de topgevel. Rechthoekige muuropeningen; benedenvenster en deur onder doorlopende natuurstenen latei, gekoppelde vensters met tussenzuil en dito latei op de eerste verdieping, borstweringen gevuld met siersmeedwerk; venster in de geveltop met zware natuurstenen omlijsting van het blinde boogveld. Schrijnwerk bewaard; de neorenaissancedeur is vermeldenswaard.

Nummer 43 is opnieuw een neoclassicistische woning, bestaande uit twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak. Bepleisterd en witgeschilderd parement tussen blauwe hardstenen plint en houten kroonlijst. Risaliterende middentravee met imitatievoegen en driehoekig fronton op pilasters. Verder decoratie met kordonlijsten en doorlopende onderdorpels, geprofileerde panelen, lambrekijnfries en masker. Schrijnwerk deels vernieuwd, maar met respect voor de originele indeling.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1893 # 439.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Dolfijnstraat

Dolfijnstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.