erfgoedobject

Appartementsgebouw in art nouveau

bouwkundig element
ID: 300900   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300900

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1913 realiseerde architect Jacques De Weerdt tussen recente eenheidsbebouwing in eenvoudige art nouveau, een opvallend appartementsgebouw, in opdracht van Bert Miselyn, die in de naastgelegen woning op nummer 35 woonde.

Misselyn liet op elke verdieping een appartement onderbrengen, waarbij de bovenverdieping met mansarde een latere toevoeging is. De gelijkvloerse verdieping werd ingenomen door opslagplaatsen, met tussenin een bureau. Dit wijst er op dat Misselyn een ondernemer was.

Het hoge smalle art-nouveaugebouw, oorspronkelijk één bouwlaag minder tellend, en twee traveeën breed, heeft een wit bakstenen parement met rijkelijk gebruik van witte natuursteen voor de sokkel, de erker, balkons, borstweringen en decoratie. De weelderige decoratie in natuursteen herkennen we als een typisch kenmerk van de gevels die Jacques De Weerdt in deze en in de aangrenzende straten realiseerde. De Lange en de Korte Van Ruusbroecstraat waren samen met de Oostenstraat zijn werkterrein in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog; zijn rijk uitgewerkte gevels bepalen er het straatbeeld.

Elke bouwlaag kreeg een andere uitwerking. Natuurstenen sokkel met brede korfboogpoort, rondboogdeur en tussenliggend zijlicht gevat onder twee gekoppelde bogen met bloemen- en plantenranken. Tweede bouwlaag met opvallende natuurstenen erker, bekroond met het balkon van de derde bouwlaag. Het korfbogige deurvenster op de derde bouwlaag is dan weer bekroond door een zwierige natuurstenen omlijsting, die overloopt in de pijlers van het balkon van de oorspronkelijke bovenverdieping, waar het bovenvensters met een masker bekroond is. De toegevoegde vijfde bouwlaag in aansluitende, maar eenvoudiger stijl. Fraai smeedijzerwerk in art nouveau voor het zijlicht van de voordeur en voor de balkonleuningen.

Het schrijnwerk van deur, poort en vensters is vervangen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1913 # 3321.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Appartementsgebouw in art nouveau [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300900 (Geraadpleegd op 29-05-2020)