Appartementsgebouw in art nouveau

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Korte Van Ruusbroecstraat
Locatie Korte Van Ruusbroecstraat 33, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Appartementsgebouw in art nouveau

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1913 realiseerde architect Jacques De Weerdt tussen recente eenheidsbebouwing in eenvoudige art nouveau, een opvallend appartementsgebouw, in opdracht van Bert Miselyn, die in de naastgelegen woning op nummer 35 woonde.

Misselyn liet op elke verdieping een appartement onderbrengen, waarbij de bovenverdieping met mansarde een latere toevoeging is. De gelijkvloerse verdieping werd ingenomen door opslagplaatsen, met tussenin een bureau. Dit wijst er op dat Misselyn een ondernemer was.

Het hoge smalle art-nouveaugebouw, oorspronkelijk één bouwlaag minder tellend, en twee traveeën breed, heeft een wit bakstenen parement met rijkelijk gebruik van witte natuursteen voor de sokkel, de erker, balkons, borstweringen en decoratie. De weelderige decoratie in natuursteen herkennen we als een typisch kenmerk van de gevels die Jacques De Weerdt in deze en in de aangrenzende straten realiseerde. De Lange en de Korte Van Ruusbroecstraat waren samen met de Oostenstraat zijn werkterrein in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog; zijn rijk uitgewerkte gevels bepalen er het straatbeeld.

Elke bouwlaag kreeg een andere uitwerking. Natuurstenen sokkel met brede korfboogpoort, rondboogdeur en tussenliggend zijlicht gevat onder twee gekoppelde bogen met bloemen- en plantenranken. Tweede bouwlaag met opvallende natuurstenen erker, bekroond met het balkon van de derde bouwlaag. Het korfbogige deurvenster op de derde bouwlaag is dan weer bekroond door een zwierige natuurstenen omlijsting, die overloopt in de pijlers van het balkon van de oorspronkelijke bovenverdieping, waar het bovenvensters met een masker bekroond is. De toegevoegde vijfde bouwlaag in aansluitende, maar eenvoudiger stijl. Fraai smeedijzerwerk in art nouveau voor het zijlicht van de voordeur en voor de balkonleuningen.

Het schrijnwerk van deur, poort en vensters is vervangen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1913 # 3321.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Korte Van Ruusbroecstraat

Korte Van Ruusbroecstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.