Omgeving station Wondelgem

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Wondelgem
Straat Wondelgemstationplein
Locatie Wondelgemstationplein zonder nummer (Gent)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Station Wondelgem: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-03-2002.

Beknopte karakterisering

Typologieopenbare pleinen

Beschrijving

Station en stationsplein gebouwd en aangelegd in het begin van de 20ste eeuw. Het stationsplein kent een typische pleinaanleg met bomen.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002096, Spoorwegstation Wondelgem (S. N., 2002).

Bron: -

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Wondelgem

Wondelgem (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.