erfgoedobject

Hoogstamboomgaard met veekeringshaag bij hoeve

landschappelijk element
ID: 301802   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301802

Juridische gevolgen

Beschrijving

In en rond Heks zijn diverse hoogstamboomgaarden aanwezig. Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) worden hier dicht bij de bebouwing boomgaarden weergegeven. Ook op de latere topografische kaarten is de grote dichtheid aan hoogstamboomgaarden te zien. De hoogstamboomgaard bij de semi-gesloten hoeve tegenover het kasteel van Heks gaat terug tot het begin van de 20ste eeuw. De ligging bij het cluster bouwkundig erfgoed draagt bij aan de ensemblewaarde. Deze boomgaard bestaat uit verschillende fruitsoorten, wordt begraasd en is redelijk compleet (oude en jonge bomen). Een meidoornhaag die dient als veekeringshaag, begrenst het perceel.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 2015


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Semi-gesloten hoeve Tournebried met toren
  Hekslaan 55 (Heers)

 • Is deel van
  Heks
  Heks (Heers)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoogstamboomgaard met veekeringshaag bij hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301802 (Geraadpleegd op 14-10-2019)