Hoogstamboomgaard met veekeringshaag bij hoeve

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Heks
Straat Hekslaan
Locatie Hekslaan 55 (Heers)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: Januari 2013 - December 2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als houtige beplanting met erfgoedwaarde Hoogstamboomgaard met veekeringshaag bij hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 23-12-2016.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel van Heks: agrarische omgeving van het kasteeldomein en aanhankelijkheden

Deze bescherming is geldig sinds 13-07-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In en rond Heks zijn diverse hoogstamboomgaarden aanwezig. Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) worden hier dicht bij de bebouwing boomgaarden weergegeven. Ook op de latere topografische kaarten is de grote dichtheid aan hoogstamboomgaarden te zien. De hoogstamboomgaard bij de semi-gesloten hoeve tegenover het kasteel van Heks gaat terug tot het begin van de 20ste eeuw. De ligging bij het cluster bouwkundig erfgoed draagt bij aan de ensemblewaarde. Deze boomgaard bestaat uit verschillende fruitsoorten, wordt begraasd en is redelijk compleet (oude en jonge bomen). Een meidoornhaag die dient als veekeringshaag, begrenst het perceel.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.

Bron: -

Auteurs: De Haan, Aukje

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Heks

Heks (Heers)

is gerelateerd aan Semi-gesloten hoeve Tournebried met toren

Hekslaan 55, Heers (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.