Dorpskern Vivenkapelle

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Bradericplein, Sijseelsesteenweg, Vierscharestraat
Locatie Bradericplein, Sijseelsesteenweg, Vierscharestraat (Damme)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Vivenkapelle

Deze bescherming is geldig sinds 11-12-1980.

Beschrijving

De dorpskern van Vivenkapelle wordt gekenmerkt door een homogeen kloostercomplex ontworpen door Baron J.B. Bethune, waarbij steeds de neogotische stijleenheid werd gerespecteerd. Het zusterklooster werd mee ontworpen door Fl. van de Poele. Voor de gevelstijl liet deze zich inspireren door de Brugse baksteengotiek. De pastorie heeft zijn originele ruimteverdeling behouden. Naast het zusterklooster en de pastorie werd ook het broederklooster ontworpen door J.B. Bethune. Het geheel van deze religieuze neogotische gebouwen wordt beschouwd als de meest representatieve realisatie van Baron J.B. Bethune en is praktisch ongeschonden bewaard gebleven met inbegrip van de aangepaste tuinaanleg.

Verder bestaat de dorpskern uit de parochiekerk, de neogotische kosterwoning, een paar huizen met trapgevels, een neogotische woning en hoeve De Vierschare. De dorpskern heeft tot op heden zijn landelijke rust bewaard.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000387, Broederklooster, zusterklooster, pastorie en hoeve (monument), evenals de dorpskom (dorpsgezicht) (S.N., 1980).

Bron: -

Auteurs: Hermans, Johanna

Datum tekst: 2016

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vivenkapelle

Damme (Damme)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Bradericplein

Bradericplein (Damme)

omvat Dorpswoning

Sijseelsesteenweg 1, Damme (West-Vlaanderen)

omvat Langgevelhoeve De Vierschare

Vierscharestraat 2, Damme (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.