Gerechtshof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 1, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ieper (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Ieper (adrescontroles: 08-02-2008 - 11-02-2008).
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gerechtshof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Rechtbank van Eerste Aanleg vanaf 1841 tot de Eerste Wereldoorlog gevestigd in het voormalig bisschoppelijk paleis ter hoogte van het huidige Koningin Astridpark (zie Janseniusstraat). Na de Eerste Wereldoorlog, oprichting van een specifiek gerechtsgebouw op de plaats van het vooroorlogse Onze-Lieve-Vrouwgasthuis opgericht in 1187 aan de oostelijke marktzijde, doch in de jaren 1920 heropgebouwd aan het uiteinde van de Lange Torhoutstraat 29.

Eclectisch gebouw voornamelijk geïnspireerd op de gotiek en de lokale renaissancestijl, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1924 en voltooid circa 1929. Vier vleugels van twee bouwlagen onder leien zadeldaken met dakvensters voorzien van trapgeveltje en houten dakkapellen, gegroepeerd rondom een rechthoekig binnenkoertje. De hoofd- en twee zijvleugels waarin onder meer een conciërgewoning is opgenomen, zien respectievelijk uit op de Grote Markt, de Korte Torhoutstraat nummer 1, en de Meensestraat rechts. Gele baksteenbouw met gebruik van Atrechtse zandsteen voor de sokkel; simili- en/of natuursteen (onder meer arduin, Euvillesteen) voor het portaal, de kruis-, drielicht- en kloosterkozijnen, de kordonvormende lekdrempels, doorgetrokken druiplijsten, en het beeldhouwwerk.

Marktgevel van elf traveeën onder zadeldak (nokrichting parallel aan de markt) gedomineerd door centrale, opgewerkte dakruiter met ajuinvormige bekroning. Gesloten borstwering onder meer in het midden doorbroken door trapgeveltje waarin drielob met reliëf voorstellende het "Oordeel van Salomon". Links en rechts een risaliet van twee traveeën uitlopend op de trapgevel met beeld van de Gerechtigheid (links) en de Wijsheid (rechts) onder baldakijn op de bovenverdieping. Ertussen, laag portaal van drie traveeën met deurrisaliet tussen overhoekse steunberen en bekronend accoladebogig fronton waarin het Belgische wapenschild met opschrift "EENDRACHT MAAKT MACHT" tussen twee leeuwen. Ingang overkluisd met bakstenen kruisribgewelf. Voorts illustreren baksteenornamenten een imitatieve interpretatie van de lokale renaissancepatronen zie de cartouches van de vensterboogvelden en voornamelijk de versierde fialen en het uitgewerkte aediculavenster met hermenpilasters van de trapgeveltoppen. Soortgelijke straatgevel voor de zijvleugels, hier echter met hoekrisalieten gevormd door de zijtrapgevels van de markt- en de achtervleugel. Gevel uitziend op de Meensestraat, met bijkomend torentje onder tentdak in de oksel met het risaliet rechts.

Interieur. Hal met portiersloge: rondbogige scheibogen van baksteen op pijlers van simili- of Euvillesteen; stucplafond op kraagsteentjes.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 2370.
  • Stedelijk Archief Ieper, 861.3, Gerechtshof, zuidwand.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.