erfgoedobject

Groenaanleg van het begijnhof

landschappelijk element
ID
303373
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303373

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Sint-Truiden
  Deze aanduiding is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof: franje
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Rechthoekig plein, met 13de-eeuwse Sint-Agneskerk als kern van het voormalig begijnhof, in zijn huidig uitzicht daterend van na de Tweede Wereldoorlog.

Het begijnhof is gelegen tussen de Speelhoflaan ten zuidwesten, de Cicindriabeek ten noordwesten, het rusthuis 't Meiland ten noordoosten en Schurhoven ten zuidoosten. Centraal ligt er een grasplein met een omlopende straat en een stoep in grote porfiermozaieken, gestraat in segmentverband. De kerk ligt in het midden en aan de westgevel loopt er een dwarspad, dat op gelijkaardige wijze is bestraat. De waterput in de noordelijke hoek van het begijnhof, met zes gebogen, geprofileerde blauwe hardstenen segmenten voor de kuip en een zadeldakje in natuurleien met houten constructie, is in gebruik als bloembak. Van de monumentale, meerstenige bakstenen begijnhofmuur op een dijk over de Cicindriabeek, ook ter bescherming van de boomgaarden, blijven nog restanten overeind. Begin 19de eeuw stond het Begijnhof kadastraal op naam van 'Theodoor Depitteurs Hiegaerts, rentenier te Sint Truyen'. Op het Primitief kadasterplan zijn meerdere percelen, ondermeer in de noordwestelijke hoek, aan de noordzijde en ten oosten van de kerk onbebouwd. Een straatje liep in de zuidoostelijke hoek van het plein naar een grote boomgaard (perceel 392). Tot ver na de Tweede Wereldoorlog waren er ook hoogstamboomgaarden langs de Speel­hoflaan, langs de Cicindriabeek en op het perceel van het huidige rusthuis. De percelen langs Schurhoven waren voornamelijk tuinen. Tot omstreeks 1780 stond tegenover de westgevel van de kerk nog een huizenrij. Voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog was het grasveld bij de kerk ingenomen door omhaagde volkstuinen. Daarna, lag er een laantje van Italiaanse Populieren in de as van de kerk. De kerk van het Begijnhof werd als monument beschermd op 30 december 1935. Het Begijn­hof is sedert 12 april 1974 beschermd als monument en als landschap.

 • Kadasterarchief Limburg, Primitief plan, 1825, H.P. Sotiau en R. Vandevelde.
 • Kadasterarchief Limburg, Legger, 1842.
 • Fototheek KIK, Brussel.
 • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgave 1962, schaal 1:25.000.
 • DEDIJN C.G., Het Begijnhof te Sint-Truiden en zijn nieuwe bestemming, Historische Bijdragen opgedragen aan Monseigneur H. Kesters, Sint-Truiden, 1971.

Bron     : DE MAEGD C. & VAN DEN BOSSCHE H. 2003: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 1: Gingelom, Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, van den Bossche, Herman
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Begijnhof

 • Is deel van
  Schurhoven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Groenaanleg van het begijnhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303373 (Geraadpleegd op )