erfgoedobject

Wederopbouwhoeve

bouwkundig element
ID
30407
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30407

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Wederopbouwhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Kwaliteitsvolle wederopbouwhoeve, naar ontwerp van architect J.B. Lauwers (Kemmel) bekroond met Prijs des Konings in 1924, naar aanleiding van de in 1920 geörganiseerde prijskamp van hoeveherbouwing, zie inscriptie op gevelsteen boven de deur: "PREDIUM MED. DOCT. BRUTSAERT ODIO DESTRUCTUM JUSTIT ERECTUM JOH. BAPT. LAUWERS DESINAVIT ANT. PODEVAIN EXERUXIT ANNO MCMXXIV".

Wederopbouw aansluitend bij de traditionele regionale hoevebouw zie opstelling: losse, lage bestanddelen, U-vormig gegroepeerd rondom een geasfalteerd erf, ten zuidwesten toegankelijk via dito erfoprit, aan straatzijde gemarkeerd door bakstenen, veelhoekige hekpijlers, kapelletje links ervan; boerenhuis, stalvleugel met achterliggende overdekte vaalt, dwarsschuur respectievelijk ten noordoosten, ten westen, ten oosten; hondenhok middenin het erf; anplantingen: moestuintje, ten westen; materialen: verankerde rode baksteen; mechanische pannen voor zadeldaken met kort overstekende randen, bekroond met houten dakruiter onder leien spits bij boerenhuis; gecementeerde plint bij boerenhuis, voorts gemarkeerd door middel van rollaag; bakstenen strekken boven rechthoekige, getoogde en korfbogige muuropeningen; arduinen en/of bakstenen onderdorpels; traditiegebonden houtwerk zie onder meer kozijnvensters met kleine roedeverdeling, oorspronkelijk beluikte benedenvakken, zie duimen, en kozijndeur met geprofileerde tussendorpel en kleine roedeverdeling in het bovenlicht; wagenhuis onder houten latei; vlakke bakstenen zoldering; streekeigen bouwelementen: muurvlechtingen ter aflijning van puntgeveltjes van dakvensters en van zijgevels, eerst genoemde tevens voorzien van getrapte schouderstukken; asemgaten in schuurvleugel; uilengaten in schuurzijgeveltoppen; hoeksteunberen ter onderstutting van wagenhuis; indeling: boerenhuis van vier traveeën en een opkamertravee rechts, boven getoogde en getraliede kelderopeningen aan achter- en zijgevelzijde; bakhuisje tegen de achtergevel; links, tegen boerenhuis aanleunend melkhuisje en privaat onder overstekende zadeldak; schuurvleugel bestaande uit een tweeledig wagenhuis links, onder meer gedeeltelijk onder lager afgewolfd dak, een tas, en aardappelkelder. Kapelletje met bakstenen stoep. Rechthoekig gebouwtje onder zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat, mechanische pannen). Tuitgevel voorzien van aandak en muurvlechtingen en bekroond met gietijzeren kruis. Getoogde deur verdiept in rondboogomlijsting. Deels beglaasde kapeldeur. Zijgevels. Lisenen. Kozijnvensters, drielichten met kleine roedeverdeling.

Interieur: houten tongewelf.

  • Beknopte bekendmaking van den Dienst der Verwoeste Gewesten, Ministerie van Binnenlandse Zaken, II, XIVde bundel, april 1920, p. 248-252.
  • Beknopte bekendmaking van den Dienst der Verwoeste Gewesten, Ministerie van Binnenlandse Zaken, III, VIde bundel, juli-augustus, 1921, p. 406-408.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  : 1987


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wederopbouwhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30407 (Geraadpleegd op 09-03-2021)