erfgoedobject

Roetsgraaf

landschappelijk element
ID: 304766   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304766

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Roetsgraaf is een stelsel van diep ingesneden groeven. De groeven zijn loodrecht op de holle weg georiënteerd. De exploitatie van de ontginning gebeurde via deze weg. Deze weg vormt de historische verbinding tussen het dorp en de hoger gelegen landbouwgronden op de noordelijke helling.

De Roetsgraaf is vanaf de kaart van Vandermaelen gekarteerd. Op alle latere topografische kaarten uit de 19de en 20ste eeuw staat de groeve in dezelfde vorm aangeduid. Mogelijk was het een krijtgroeve.

De Roetsgraaf is beplant met onder andere robinia, hakhout van hazelaar en hakhout van gewone es, met een omtrek tot 468 cm. De kruidlaag bestaat onder andere uit boskortsteel, bosanemoon, kraailook, boszegge, bosbingelkruid, bosviooltje en bleeksporig viooltje. De soortensamenstelling van de onderlaag en de omvang van het hakhout doet vermoeden dat deze situatie al meer dan 100 jaar bestaat.

 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
 • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Bremt, Paul, Vanmaele, Nele
Datum  : 2017


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Is gerelateerd aan
  Holle weg parallel met Roetsgraaf

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Roetsgraaf [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304766 (Geraadpleegd op 08-04-2020)