erfgoedobject

Uitgebrikte gronden Voervallei

landschappelijk element
ID
304821
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304821

Juridische gevolgen

Beschrijving

Er bevinden zich op verschillende plaatsen in de Voervallei uitgebrikte gronden. Op de linkeroever van de Voervallei ter hoogte van Meulenberg bevindt zich een grasland met een zeer steile noord gerichte helling met een opvallend microreliëf van kleine parallelle taluds. Net stroomopwaarts van de watermolen Janssen bevindt zich een ander uitgebrikt weiland.

De uitgebrikte gronden ontstonden wanneer lokaal klei werd ontgonnen in functie van het vervaardigen van bakstenen. De uitgebrikte gronden zijn niet op historische topografische kaarten gekarteerd. Op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II zijn ze goed herkenbaar.

 • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.
 • Informatie Vlaanderen, Digitale hoogtemodel Vlaanderen II (DSM 1m), 2016.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Bremt, Paul, Vanmaele, Nele
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Is deel van
  Sint-Martens-Voeren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Uitgebrikte gronden Voervallei [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304821 (Geraadpleegd op )