erfgoedobject

Weidepoel

landschappelijk element
ID
304836
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304836

Juridische gevolgen

Beschrijving

Aan de rand van de beweide hoogstamboomgaard langs de Kinkenberg ligt een weidepoel. Ter hoogte van s’ Gravenvoeren is er geen bronwerking door het ontbreken van het dagzomen van het Vaalser Groenzand. De aanwezige kalksteenpakketten zijn zeer goed doorlatend, waardoor de grondwatertafel zich veel dieper bevindt. Weidepoelen zijn hierdoor zeer zeldzaam in 's Gravenvoeren. Hier wordt vooral met een systeem met betonnen drinkbakken gewerkt wegens een gebrek aan waterpunten of bronnen.

De weidepoel wordt op zich niet gekarteerd op de topografische kaarten maar is wel goed herkenbaar op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II.

 • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.
 • Informatie Vlaanderen, Digitale hoogtemodel Vlaanderen II (DSM 1m), 2016.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Bremt, Paul, Vanmaele, Nele
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Is deel van
  Sint-Martens-Voeren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Weidepoel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304836 (Geraadpleegd op )