erfgoedobject

Holle weg naar Krindaal

landschappelijk element
ID: 304892   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304892

Juridische gevolgen

Beschrijving

Een hoeve markeert een kruispunt van vier wegen die zich naar de vier windrichtingen uitstrekken. De weg die naar het zuiden loopt, ligt in het verlengde van de weg komende van Ulvend en leidt door het Broekbos. Deze onverharde weg dwarst de hoogtelijnen en loopt de helling op. De weg is hier sterk geërodeerd en heeft het karakter van een holle weg tot aan de bosrand waar de weg overgaat in een veldweg die tussen de weilanden afdaalt naar Krindaal. Deze onverharde weg maakt deel uit van de historische verbindingsweg tussen de gehuchten Ulvend, De Plank en Krindaal die grotendeels tussen de open akkers en door het Broekbos liep. De weg is al aanwezig op de Villaretkaart als duidelijke noord-zuid-verbinding en ook zichtbaar op de latere historische kaarten.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Holle weg naar Krindaal [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304892 (Geraadpleegd op 23-02-2020)