erfgoedobject

Holle weg van Ulvend naar Sint-Martens-Voeren

landschappelijk element
ID
304893
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304893

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bij het verlaten van het gehucht Ulvend in zuidelijke richting, leidt van op de hoofdweg, net voorbij de laatste hoeve, een onverharde weg tussen de weilanden. De weg is deels ingesneden en loopt tussen bermen met hakhout van Spaanse aak, es en haagbeuk. De weg loopt eerst parallel met de hoogtelijn en maakt vervolgens een bocht van 90 graden om het plateau af te dalen. Deze onverharde weg loopt min of meer parallel met de hoofdbaan en sluit hier tenslotte op aan ter hoogte van een imposante knotwilg. De weg volgt het tracé van de voormalige verbindingsweg tussen Ulvend en Sint-Martensvoeren zoals reeds aangeduid op de Kabinetskaart van de Ferraris. In de loop van de 20ste eeuw werd het traject deels verlegd, vermoedelijk in functie van een beter begaanbare route die meer het natuurlijk reliëf volgt. De huidige weg geraakte in onbruik en bleef enkel herkenbaar in het tracé van deze onverharde weg.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Is deel van
  Sint-Martens-Voeren

 • Omvat
  Houtkant op talud langs verlaten holle weg

 • Is gerelateerd aan
  Knotwilg

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande es als hoekboom


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Holle weg van Ulvend naar Sint-Martens-Voeren [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304893 (Geraadpleegd op )