Hoogstamboomgaard met barrier

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Heks
Straat Hekslaan
Locatie Hekslaan zonder nummer (Heers)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: Januari 2013 - December 2013).
  • Inventarisatie tuinen en parken in Limburg. Deel 3. (geografische inventarisatie: 2001 - 2007).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming en pastorie: beeldondersteunende omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 13-07-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De ruime boomgaard tussen de pastorie en het buurthuis (eertijds dorpsschool en gemeentehuis), tegenover de beeldbepalende bakstenen muur van het kasteeldomein, verloor zijn oorspronkelijke haag. Die was vermoedelijk van meidoorn zoals verderop in de Hekslaan het geval is. Het toegangshek, in Zuid-Limburg 'barrier' genoemd, uit het begin van de 20ste eeuw bleef behouden. Het is een poorthek van genageld bandijzer tussen gecementeerde vierkante pijlers uitlopend op een punt; het heeft schoorstukken die de midden- en de bovenregels ondersteunen en spijlen met getorste punten en een met liggende volutes ondersteund klimmend beloop naar de makelaar. De boomgaard gaat terug op een oudere boomgaard, maar bestaat thans uit jonge bomen: voornamelijk appel- en kersenbomen.

Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

Bron: DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M., 2007, Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 3: Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van den Broeck, Myriam

Datum tekst: 2007

Relaties

maakt deel uit van Heks

Heks (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.