erfgoedobject

Hoogstamboomgaard met barrier

landschappelijk element
ID: 305200   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305200

Juridische gevolgen

Beschrijving

De ruime boomgaard tussen de pastorie en het buurthuis (eertijds dorpsschool en gemeentehuis), tegenover de beeldbepalende bakstenen muur van het kasteeldomein, verloor zijn oorspronkelijke haag. Die was vermoedelijk van meidoorn zoals verderop in de Hekslaan het geval is. Het toegangshek, in Zuid-Limburg 'barrier' genoemd, uit het begin van de 20ste eeuw bleef behouden. Het is een poorthek van genageld bandijzer tussen gecementeerde vierkante pijlers uitlopend op een punt; het heeft schoorstukken die de midden- en de bovenregels ondersteunen en spijlen met getorste punten en een met liggende volutes ondersteund klimmend beloop naar de makelaar. De boomgaard gaat terug op een oudere boomgaard, maar bestaat thans uit jonge bomen: voornamelijk appel- en kersenbomen.

Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.


Bron     : DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M., 2007, Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 3: Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van den Broeck, Myriam
Datum  : 2007


Relaties

  • Is deel van
    Heks
    Heks (Heers)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoogstamboomgaard met barrier [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305200 (Geraadpleegd op 24-10-2019)