erfgoedobject

Cluster van hoogstamboomgaarden

landschappelijk element
ID
307706
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307706

Juridische gevolgen

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpskern Dormaal
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

In de dorpskern van Dormaal liggen enkele hoogstamboomgaarden, restanten van de vroegere commerciële fruitteelt in en rond Haspengouw. De boomgaarden zijn (deels) omheind met een traditionele veekering van meidoornhaag (Crataegus monogyna). Eén ervan heeft een ‘barrier’ of toegangshek langs de Passtraat en wordt ook begraasd. Herkenbaar zijn ze aan de hoog opgaande, geënte fruitbomen, waarvan er verschillende omgevallen of gekapt zijn. Het plantverband in rijen is wel nog te zien.

De oudste kern ligt aansluitend bij het boerderijtje met erf (Kerkstraat nr. 32). Het perceel ten noorden van het erf was al rond 1840 een boomgaard. Sinds 1957 breidde de oppervlakte boomgaarden voor de fruitteelt uit, nog meer tegen 1976. Gaandeweg vervingen laagstamboomgaarden de meeste oudere hoogstamboomgaarden, met uitzondering van deze exemplaren. Zij getuigen nog van een traditionele teelt die heel typisch voor de streek was. De groene open ruimte bestaande uit hoogstaamboomgaarden aansluitend bij de kerk beklemtoont het landelijke karakter van de dorpskern en is samen met het bouwkundig erfgoed beeldbepalend voor het dorpsgezicht.

 

 • Gereduceerd kadaster 1845-1855: Gereduceerde kadasterplan Dormaal, door het Krijgsdepot, schaal 1:20.000, originelen bij Nationaal Geografisch Instituut.
 • Topokaart 1949-1970: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, eerste uitgave, terreinopnames 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 33-5 (1957).
 • Topokaart 1961-1981: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1961-1981, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 33-5 (1976).

Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskern Dormaal

 • Is deel van
  Valleien van de Grote en Kleine Gete

 • Is gerelateerd aan
  Passtraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Cluster van hoogstamboomgaarden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307706 (Geraadpleegd op )