erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
30863
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30863

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve, gelegen nabij de Wijtschaatse beek, heropgebouwd naar ontwerp van architect L. Verstraete (Izegem) in 1921, grosso modo aansluitend bij de traditionele regionale hoevebouw zie opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom deels begrind, deels gekasseid erf met geplaveide stoepen; erftoegangen aan straatzijde gemarkeerd door bakstenen hekpijlers; boerenhuis, stal- en schuurvleugel en ast, respectievelijk ten noorden, ten oosten, ten zuiden, en ten noordoosten; aanplanting: notelaar voor het boerenhuis; omhaagde moestuin ten zuiden van het boerenhuis; materialen: verankerde, rode baksteen; pannen (mechanische) zadeldaken onderbroken door luifels, klimmende dakkapellen en dakvensters onder afgewolfde zadeldaken; gepikte plint bij het boerenhuis; houten of witbeschilderde gecementeerde lateien boven rechthoekige vensteropeningen met bakstenen of gecementeerde afzaten; streekeigen bouwelementen: hoeksteunberen; gemarkeerde schoorsteentravee; druiplijstjes met gestrekte uiteinden boven korf- en rondbogige ontlastingsboogjes deuropeningen en boven oculi; mijterboogvormige asemgaten; indeling: boerenhuis met een linker en een rechter opkamer van respectievelijk twee traveeën met vier getoogde kelderopeningen, onder haakse bedaking, en een middengedeelte van drie traveeën; rechts privaat onder aanleunend lessenaarsdak; stalvleugel met L-vormige plattegrond met twee risalieten van respectievelijk drie traveeën, oorspronkelijk bestaande uit een voederkeuken met achterliggend kalverstalletje, een varkens- en koestal, een slaapkamer voor stalknecht, een harnaskamer, een veulenhok en een paardenstal; mestvaalt onder aanleunend lessenaarsdak tegen achtergevel; een schuurvleugel met tweeledig wagenhuis links en aardappelkelder rechts.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 12940.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30863 (Geraadpleegd op )