erfgoedobject

Herberg De bankelinde

bouwkundig element
ID
31140
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31140

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herberg De bankelinde
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

'De bankelinde', te zien aan het geschilderd opschrift en het uithangbord. Deze benaming verwijst naar het hier vroeger bosrijke gebied, waarvan een gedeelte de 'Bancke Bosschen' genoemd werd volgens de Vander Maelenkaart (1840-1845). Herberg van het type afspanning en tevens hoeve, volgens de kadastergegevens daterend van 1867. Het pand is gelegen tegenover het kasteeldomein 'De Lovie' (Proven, Canonstraat nummer 10). Het heeft een opvallende eclectische bouwtrant onder meer met een neogotische inslag. Deze stijl is te situeren in het kader van de landelijke architectuur ontstaan in de tweede helft van de 19de eeuw op initiatief en volgens de esthetische verlangens van J. Van Merris, eigenaar van het vermeld domein en de omgeving. Als architect fungeerde mogelijk P. Croquison (Kortrijk, 1806-1887), die in 1856 het kasteel 'De Lovie' ontwierp.

Symmetrisch opgebouwd geheel: haaks op de straat ingeplant boerenhuis-herberg van twee bouwlagen, vooruitspringend ten opzichte van twee lage zijvleugels (nokrichting parallel aan de straat), respectievelijk de stal links en de dwarsschuur rechts. De geplaveide stoep is afgezet met arduinen, lage palen voor de herberg. Achterliggend erf met een bakhuis in het midden en een kleine stal rechts. Kleine boomgaard ten oosten.

Boerenhuis-herberg: dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met Vlaamse pannen (nokrichting loodrecht op de straat). De puntgevel van rode baksteen wordt verlevendigd met een parement van geelbeschilderde, gele bakstenen, zichtbaar aan de hoeklisenen, de spiegels op de plint, de borstwering en onder de geveltop, de vlakke omlijstingen van de spitsbogige muuropeningen en van de oculus met uurwerk in de geveltop. De vlakker gehouden achtergevel heeft een ongelijke travee-indeling: een eerste bouwlaag met twee traveeën + twee smalle opkamertraveeën rechts, corresponderend met drie traveeën van de tweede bouwlaag. Een rechthoekige kelderopening bevindt zich onder de opkamer. De muuropeningen zijn steeds licht getoogd, met uitzondering van de twee rondbogige opkamervensters en het spitsbogig zoldervenster. Ze zijn allemaal opgenomen in een vlakke omlijsting van gele baksteen met verbindend cordon. Zijgevels: vrijstaand gedeelte met analoge spitsboogvensters.

Stalvleugel (koe- en paardenstal) links en dwarsschuur rechts, allebei met drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons. Ze zijn opgetrokken in een aansluitende bouwtrant, te zien aan de straat- en zijgevels met een analoog parement, en de vlakker gehouden achtergevels. Straatgevels: blinde spitsboogvensters, getoogde schuurpoort (zie de achtergevel) achter het houtwerk van de recentere schuifpoort.

Erf: kleine stal onder zadeldak (nokrichting parallel aan het hoofdgebouw, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons. Stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen; linker zijgevel met golfplatenbeschieting.

  • DELEPIERE F. 1985: Aspecten van de 19de-eeuwse landelijke architectuur in het grensgebied Poperinge-Proven-Krombeke, ontstaan onder impuls van Jules Van Merris. Vier boerderijen in de omgeving van het domein 'De Lovie', onuitgegeven licentiaatsverhandeling V.U.B.
  • VANDEWYNCKEL L. 1979: Op land leven. Een studie van een landelijke leefgemeenschap gegroeid vanuit een 19de-eeuwse maatschappij. Het Couthof - De Lovie - Het Vogeltje, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Sint-Lucas, Gent.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herberg De bankelinde [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31140 (Geraadpleegd op )