erfgoedobject

Herberg De bankelinde

bouwkundig element
ID: 31140   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31140

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herberg De bankelinde
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Nr. 77. Z.g. "De bankelinde" cf. geschilderd opschrift en uithangbord; benaming verwijzend naar het hier eertijds bosrijke gebied, waarvan een gedeelte z.g. "Bancke Bosschen" vlg. de Vander Maelenkaart (1840-1845). Herberg van het type afspanning en tevens hoeve, vlg. kadastergegevens daterend van 1867; gelegen tgov. het kasteeldomein "De Lovie" (Proven, Canonstraat nr. 10). Opvallende eclectische bouwtrant o.m. met neogotische inslag; te situeren in het kader van de landelijke architectnur ontstaan in XIX B op initiatief - en vlg. de estetische verlangens van J. Van Merris, eigenaar van vermeld domein en omgeving. Als architect fungeerde mogelijk P. Croquison (Kortrijk, 1806-1887), die in 1856 het kasteel "De Lovie" ontwierp.

Symmetrisch opgebouwd geheel: haaks op de straat ingeplant boerenhuisherberg van twee bouwl., vooruitspringend t.o.v. twee lage zijvleugels (n // straat), resp. de stal l. en de dwarsschuur r. Geplaveide stoep afgezet met arduinen, lage palen voor de herberg. Achterliggend erf met bakhuis in het midden en kleine stal r. Kleine boomgaard ten O.

Boerenhuis-herberg: dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n ⊥ straat, Vlaamse pannen). Puntgevel van rode baksteen verlevendigd met parement van geelbeschilderde, gele bakstenen cf. hoeklisenen, spiegels op de plint, de borstwering en onder de geveltop, vlakke omlijstingen van de spitsbogige muuropeningen en van de oculus met uurwerk in de geveltop.

Vlakker gehouden achtergevel met ongelijke trav.indeling: eerste bouwl. met twee trav. + twee smalle opkamertrav. r., corresponderend met drie trav. van de tweede bouwl. Rechth. kelderopening onder de opkamer. Licht getoogde muuropeningen met uitzondering van de twee rondbogige opkamervensters en het spitsbogig zoldervenster; alle opgenomen in vlakke omlijstingvangele baksteen met verbindend kordon. Zijgevels: vrijstaand gedeelte met analoge spitsboogvensters.

Stalvleugel (koe- en paardestal) l. en dwarsschuur r., beide met drie trav. Onder zadeldak (Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons. Aansluitende bouwtrant cf. de straat- en zijgevels met analoog parement, en de vlakker gehouden achtergevels. Straatgevels: blinde spitsboogvensters, getoogde schuurpoort (cf. de achtergevel) achter het houtwerk van de recentere schuifpoort.

Erf. Kleine stal onder zadeldak (n // hoofdgebouw, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons. Stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen; l. zijgevel met golfplatenbeschieting.

DELEPIERE F., Aspecten van de 19de eeuwse landelijke architectuur in het grensgebied Poperinge-Proven-Krombeke, ontstaan onder impuls van Jules Van Merris. Vier boerderijen in de omgeving van het domein "De Lovie", onuitgegeven licentiaatsverhandeling V.U.B., 1985.
VANDEWYNCKEL L., Op land leven. Een studie van een landelijke leefgemeenschap gegroeid vanuit een 19de-eeuwse maatschappij. Het Couthof - De Lovie - Het Vogeltje, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, St.-Lucas, Gent, 1979.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs : Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Herberg De bankelinde [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31140 (Geraadpleegd op 25-05-2019)