Kasteelhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Watou
Straat Steenvoordestraat
Locatie Steenvoordestraat 34, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Poperinge (actualisaties: 27-05-2008 - 18-06-2008).
  • Adrescontrole Poperinge (adrescontroles: 12-02-2008 - 14-02-2008).
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Watou

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1985.

Beschrijving

Afgebeeld bij het kasteel in Flandria Illustrata van Sanderus (1641), tevens aangeduid op de Ferrariskaarten (1771-1778). Gelegen ten zuidwesten van het kasteel. Ten oosten, geasfalteerde erfoprit parallel aan de omwalling van het kasteel, aan straatzijde afgesloten met ijzeren hek. Hoeve met losse, lage bakstenen bestanddelen onder zadeldaken rondom een begraasd erf met gebetonneerde stoepen. Moes- en siertuin ten noordoosten, voor het boerenhuis. Ten zuidoosten, boomgaard.

Ten oosten, boerenhuis van vijf traveeën en twee opkamertraveeën rechts onder gebogen zadeldak (nok parallel aan de straat, blauw en rode Vlaamse pannen + mechanische pannen); aan westelijke erfgevelzijde, overstekende rand op geprofileerde houten modillons. In kern opklimmend tot de 17de eeuw (Sanderus), zie overwelfde kelder, muurankers, accoladeboogvormige tussendorpel, doch met uitzicht uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw. Verankerde, witgekalkte baksteenbouw boven een gepikte plint; getoogde kelderopening. Getoogde muuropeningen. Deels behouden houtwerk: beluikte houten 18de-eeuwse kruiskozijnen, met 20ste-eeuwse aanpassing van het benedengedeelte; kozijndeur met geprofileerde accoladeboogvormige tussendorpel en aangepast bovenlicht.

Halfronde vensters onder meer vier gedicht; drie met radverdeling. Westlijke erfgevel: in de travee links drie deels behouden beluikte, kloosterkozijnen in een getoogde omlijsting. Links zijpuntgevel met muurvlechtingen en behouden aandak aan erfgevelzijde; laag aanbouwsel onder lessenaarsdak. Rechts zijpuntgevel behouden aandak aan erfgevelzijde.

Interieur: Eénbeukige kelder met tongewelf onder de opkamer. Tegen de noordelijke zijgevel van boerenhuis aangebouwde bakstenen stal onder zadeldak (nok parallel aan het huis, Vlaamse pannen).

Ten zuiden, haaks aan de erfgevel gebouwd stalletje van drie traveeën. Ten westen, 19de-eeuwse stalgebouw onder zadeldak (nok parallel aan het huis, Vlaamse + mechanische pannen) met overstekende dakrand op houten modillons. Versteend stijl- en regelwerk. Rechts zijpuntgevel met muurvlechtingen waaronder gedicht uilegat.

Ten noordwesten van boerenhuis, bakstenen bakhuisje onder pannen zadeldak (nok parallel aan het huis).

  • SANDERUS A., Flandria Illustrata, 1641, II, p. 486.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Watou

Douvieweg, Kapelaanstraat, Kasteelstraat, Kerkhofstraat, Kleine Markt, Moenaardestraat, Steenvoordestraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenvoordestraat

Steenvoordestraat (Poperinge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.