erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Martinus

bouwkundig element
ID: 33084   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33084

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk St.-Martinus Georiënteerde, driebeukige, neogotische hallekerk met verhoogde middenbeuk in 1922-1925 opgetrokken ter vervanging van een laat-gotische hallekerk, welke tijdens W.O. I werd vernield. Behoudens enkele wijzigingen zoals de verhoogde middenbeuk, de aanbouw van de N.-doopkapel, aangepaste Z.-sacristie en de N.-sacristie, en de vervanging van bakstenen overwelving in hoofdkoor en ingang door houten tongewelf en zoldering, werd de kerk naar het vooroorlogse uitzicht wederopgebouwd.

In oorsprong waarschijnlijk een romaanse XII-kruiskerk van bergsteen; i.l.v. XIV en XV werd het koor uitgebouwd en de zijbeuken toegevoegd. Na de beeldenstorm werd de kerk hersteld tot een driebeukige kerk met W.-toren en middenkoor. Herstellingswerken aan torennaald en hoektorentje n.o.v. architect Heyninckx (Brugge) in 1872. De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste, vierkante W.-toren, een driebeukig schip van zeven trav., zijbeuken met rechte sluiting en een koor van een rechte trav. en een vijfzijdige sluiting. Bergplaats en sacristie resp. in N.- en Z.-kooroksel. Veelzijdige doopkapel in N.-oksel van W.-toren.

Donkere, verankerde baksteenbouw met arduinen okselmarkering; gebruik van Euvillesteen (?) en cement voor decoratieve elementen. Leien bedakingen.

W.-toren van vijf geledingen, gestut door haaks op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen en afgelijnd d.m.v. een borstwering tussen veelzijdige hoektorentjes met spuwer en naaldspits. Verdiepte korfboogdeur in een geprofileerde omlijsting met afzaat, archivolten en halfronde zuiltjes met knoppenkapiteel, eveneens het portaal omvattend. Gekoppelde spitsboogvensters.blinde.tweelichten op afzaat. Gekoppelde spitsbogige galmgaten. Naaldspits. Veelzijdige traptoren onder spits. Doopkapel onder stompe spits; aflijnende segmentboogfries; gekoppelde rondboogvensters. Trav. van schip en koor geritmeerd door steunberen met versnijdingen en spitsboogvensters op afzaat. Laatste trav. blind. O.-tuitgevels cf. W.-gevels. Tegen Z.- en O.-gevel ingangsportaaltjes.

Interieur: Vlakke, houten torenoverzoldering op witstenen consoles. Beuken afgedekt d.m.v. houten spitstongewelven. Spitsbogige scheibogen rustend op witstenen zuilen met knoppenkapiteel en arduinen sokkel. Zijbeuken geritmeerd door vlakke pilasters; witstenen, geprofileerde kroonlijst, venstermonelen en deuromlijstingen.

Mobilair Vnl. neogotisch. Arduinen grafsteen van Ridder Adrien Vander Woestine (+1527) met wapenschild en acht kwartieren o.a. van de families Woestine, Scoten, Brievere, Poorte, gedateerd 1527, r. van de inkom.

Archief K.C.M.L. MAES J., Uit kerkelijk Beselare, (Beselare), 1960, p. 29-32.
ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Ieper I, 1977, p. 13.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs : Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Martinus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33084 (Geraadpleegd op 20-05-2019)