erfgoedobject

Wederopbouwhoeve met kapel

bouwkundig element
ID
33151
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33151

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve mogelijk heropgebouwd naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge) van 1920, echter met gewijzigde muuropeningen. Volgens bewoners lag de vooroorlogse hoeve ernaast. Aansluitend bij de regionale hoevebouw zie:

Opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig opgesteld rondom een verhaard erf, toegankelijk tussen vierkante bakstenen hekpijlers met sokkel en piramidaal topstuk; boerenhuis, stalvleugel, dwarsschuur en kapelletje respectievelijk ten noorden, oosten, zuiden, zuidoosten.

Materialen: verankerde, donkerrode baksteenbouw; pannen (mechanische) zadeldaken overstekend op houten modillons, onderbroken door onder meer klimmende dakvensters; lichtrode baksteen voor strekse lateien; streekeigen bouwelementen: tuitgevels met muurvlechtingen onder meer voor dakvenster en zijgevels.

Indeling: boerenhuis van vier traveeën + één opkamertravee rechts; stal met privaat; dwarsschuur met wagenhuis en aardappelkelder.

Aan de straat gelegen éénbeukig kapelletje op rechthoekige plattegrond onder zadeldak (nok loodrecht op de straat). Puntgevel met schouderstukken. Korfbogige deuropening waarin houten deur met hek. Erboven vernieuwd bord met opschrift: "Ruste in daad. Ruste in rede. Schenk ons Koninginne van Vrede." Achterpuntgevel met aandak, schouderstukken en bekronend kruis. Zijgevels gestut door hoeksteunberen. Bepleisterd, blauwgeschilderd interieur met tongewelf. Beeld van "O.-L.-Vrouw van H.Hart" achter beglaasde wand.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 10829.

Bron: DELEPIERE A.-M. & HUYS M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De boerenwoning is gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 

  • Informatie verkregen van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst CO7 (9 april 2021).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Wederopbouwhoeve met kapel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33151 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.