erfgoedobject

Hoofdonderwijzerswoning van de Vrije Lagere Jongensschool

bouwkundig element
ID
33631
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33631

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige gemeentelijke jongensschool, nu vrije lagere jongensschool. Achter huizenrij gelegen schoolgebouwencomplex opgericht rond rechthoekige binnenkoer en bereikbaar via een zijstraatje tussen Dreef nummers 4 en 12. Aan de oostkant van de binnenkoer gebouwde voormalige woning van de hoofdonderwijzer, nu conciërgewoning en directiegebouw. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen), van 1865 naar ontwerp van architect Edmond de Perre. Lijstgevel begrensd door pilasters, centraal uitspringend deurrisaliet en steekboogvormige muuropeningen onder typische bakstenen druiplijsten. Venstertravee onder kroonlijst, afgelijnd door overhoekse baksteenfries op rechte muizentand. Ertegenover: vleugel met klaslokalen van één bouwlaag en dertien traveeën lang, volgens opschrift herinneringssteen in de inkom van 1909 en naar ontwerp van architecten Henri en Valentin Vaerwyck. Gecementeerde lijstgevel met ruime steekboogvensters en toegang in dito spaarvelden.

  • DE MUYNCK G., Groot-Zomergem in oude foto's, deel 2, Eeklo, 1993, p. 82.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n5, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

In 2021 zijn grondige renovatiewerken uitgevoerd. De vleugels met klaslokalen aan weerszijde van de binnenkoer zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het kleine gebouw links aansluitend aan de woning van de hoofdonderwijzer is gesloopt. De woning van de hoofdonderwijzer werd gerenoveerd met behoud van erfgoedwaarde.

  • Informatie meegedeeld door IOED Meetjesland (27 december 2021). 
  • Geopunt Vlaanderen, Luchtfoto Vlaanderen, winter 2019, Jongensschoolpleintje 1-10, 11 [online], https://www.geopunt.be (geraadpleegd op 15 februari 2022).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoofdonderwijzerswoning van de Vrije Lagere Jongensschool [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33631 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.