Vrije Lagere Jongensschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lievegem
Deelgemeente Zomergem
Straat Dreef
Locatie Dreef 10, Lievegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zomergem (adrescontroles: 22-01-2008 - 22-01-2008).
  • Inventarisatie Zomergem (geografische inventarisatie: 01-01-1994 - 31-12-1994).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vrije Lagere Jongensschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalige gemeentelijke jongensschool, thans vrije lagere jongensschool. Achter huizenrij gelegen schoolgebouwencomplex opgericht rond rechthoekige binnenkoer en bereikbaar via een zijstraatje tussen Dreef nummers 4 en 12. Aan de oostkant van de binnenkoer gebouwde voormalige woning van de hooidonderwijzer, thans conciërgewoning en directiegebouw. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen), van 1865 naar ontwerp van architect Edmond de Perre. Lijstgevel begrensd door pilasters, centraal uitspringend deurrisaliet en steekboogvormige muuropeningen onder typische bakstenen druiplijsten. Venstertravee onder kroonlijst, afgelijnd door overhoekse baksteenfries op rechte muizetand. Ertegenover: vleugel met klaslokalen van één bouwlaag en dertien traveeën lang, volgens opschrift herinneringssteen in de inkom van 1909 en naar ontwerp van architecten Henri en Valentin Vaerwyck. Gecementeerde lijstgevel met ruime steekboogvensters en toegang in dito spaarvelden.

  • DE MUYNCK G., Groot-Zomergem in oude foto's, dl. 2, Eeklo, 1993, p. 82.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1994

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dreef

Dreef (Lievegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.