Herberg 't Oude Gemeentehuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Hansbeke
Straat Vaartstraat
Locatie Vaartstraat 2, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nevele (actualisaties: 08-05-2008 - 31-05-2008).
  • Adrescontrole Nevele (adrescontroles: 13-02-2008 - 13-02-2008).
  • Inventarisatie Nevele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg 't Oude Gemeentehuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Herberg 't Oude Gemeentehuis

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Hansbeke

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1575 vermeld als "herberghe genaempt thoeve ende de brauwerye daerneffens". In de 18de eeuw "hofstede ende wethuij s van Hansbeke", vanaf 1782 huis van de baljuw; thans herberg zogenaamd "'t Oud Gemeentehuis". Een achtkantige arduinen schand- of gerechtspaal stond voor het oude wethuis en bevindt zich thans in het kasteelpark ertegenover. Ingeplant op de hoek met de Voordestraat.

Bakstenen gevel op gepikte plint van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat); te dateren tweede helft 18de eeuw. Per twee gekoppelde rechthoekige vensters met kleine roedeverdeling gevat in vlakke, witgeschilderde omlijsting met oren en vouwluiken (met uitzondering van de twee rechtertraveeën). Rechthoekige deur (+ twee travéen) in classicistische arduinen omlijsting (blauw-wit geschilderd). Oorspronkelijk houtwerk en smeedijzeren bovenlicht. Modillons met diamantkopjes onder overkragend dakschild. Zijpuntgevels met muurvlechtingen. Naast het huis, dwarsschuur met muurvlechtingen in de oostpuntgevel.

  • MARTENS A. 1986: Baljuws van de heerlijkheid van Hansbeke, Het Land van Nevele XVII.1, 50-59.
  • MARTENS A. 1986: Burgemeesters en schepenen van de heerlijkheid van Hansbeke, Het Land van Nevele XVII.2, 99-115.
  • MARTENS A. 1972: Iets over schandpalen te Hansbeke, Het Land van Nevele III.2, 67-71.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Hansbeke

Begijnhoflaan 1-21, 2-24, Doornbosstraat 1-75, 2-62, Hansbekedorp 7-91, 10-90, Kerkakkerstraat 1-23,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vaartstraat

Vaartstraat (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.