erfgoedobject

Kasteel van Melderen

bouwkundig element
ID
35539
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35539

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel ter Melderen
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Gebouwd naar ontwerp van architect Jozef De Waele in 1900 op de plaats van een ouder kasteeltje. Twee toegangen tot het domein. Hoofdingang met ijzeren hek tussen geblokte bakstenen pijlers met bolbekroning. Kleiner ijzeren hek verderop. Voor de villa, brugje met leeuwen als wapenschildhouders van de vroegere eigenaar F. Van de Stegen de Putte (1843-1931) en gaslantaarns afkomstig van de stad Gent.

Kasteel van twee bouwlagen, nu onder nieuw schilddak (leien) bekleed met geglazuurde baksteen. Voorheen met hoger opgetrokken middenrisaliet met torentje, in 1982 vervangen door een gewoon driehoekig fronton, aan voor- en achtergevel. Getoogde vensters met gekleurde ontlastingsbogen. Kleurige gevel door groengeglazuurde bakstenen banden. Op bovenverdieping van middenrisaliet fraai smeedijzeren balkon over drie traveeën in art-nouveaustijl.

Interieur. Hal met mozaïekvloer. Salon in neo-Vlaamserenaissance-stijl met houten plafond en geschilderd portret op schouwmantel.

  • VAN WERVEKE A. 1910: Bouwmeester Jozef de Waele, Gent XXe eeuw I.5, 39.

Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :

Aanvullende informatie

Het landhuis werd opgericht als een buitenverblijf in een uitgestrekt domein, in opdracht van Maurice Metdepenningen – zoon van Gentenaar Hippolyte Metdepenningen – en Célénie Braeckman. Na het overlijden van Maurice Metdepenningen, hertrouwde zijn echtgenote in 1905 met graaf Frederik van der Stegen de Putte. Later kwam het goed in het bezit van Maurice Van Landegem, die onder meer nog burgemeester van Merendree is geweest.

De naamgeving van het landgoed verwijst naar het toponiem ‘Meldere(n)’, dat etymologisch verband houdt met Merendree. Op de Atlas van de Buurtwegen (1843-1845) is nabij het landhuis de ‘Melderen kouter’ gesitueerd.

  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Mondelinge informatie verkregen van P.M. Lippens, kleinzoon van Maurice Van Landegem (28 mei 2020).
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel van Melderen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35539 (Geraadpleegd op )