Koninklijke Beiaardschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Bargie, het Schip
Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Frederik de Merodestraat
Locatie Frederik de Merodestraat 63, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Koninklijke Beiaardschool

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1986.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Koninklijke Beiaardschool

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Koninklijke Beiaardschool: gevels
gelegen te Frederik de Merodestraat 63 (Mechelen)

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1938.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Goswin de Stassartstraat en aanpalende straten

Deze bescherming is geldig sinds 19-05-1995.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Stadsdeel rondom het aartsbisschoppelijk paleis en de kerk van Sint-Jan Baptist en Evangelist

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Bargie", later "het Schip", heden Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn", Internationaal Hoger Instituut.

Fraai hoekhuis van twee bouwlagen onder afgesnuit mansardedak (Vlaamse pannen), waarvoor bouwaanvraag van 1772 met voorgevel van drie traveeën, later uitgebreid tot vijf traveeën (?).

Bepleisterde en lichtgrijs geschilderde lijstgevels op hoge plint van arduin, horizontaal gemarkeerd door middel van doorlopende arduinen onderdorpels der benedenvensters, arduinen puilijst en daklijst; verticaal accent door middel van superpositie van pilasters met verdiepte schacht, uitlopend op régencemotief. Rechthoekige benedenvensters met arduinen tussendorpel; roedeverdeling, getoogde bovenvensters met arduinen onderdorpel, versierde sluitsteen en spiegels op de borstwering; houten roedeverdeling. Gewijzigde rondboogvormige dakkapel onder gebogen druiplijst met sluitsteen aan voor- en zijgevel. Arduinen hoekportaal, twee geknikte boogvormige op elkaar gestelde deuren met imposten, sluitsteen en bovenlicht met uitgespaarde hoeken. Achterin, schuin geplaatste ingangsdeur met oorspronkelijk houtwerk.

  • STADSARCHIEF MECHELEN, Inventaris gevels, nummer 27.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Frederik de Merodestraat

Frederik de Merodestraat (Mechelen)

maakt deel uit van Stadsdeel rondom het aartsbisschoppelijk paleis en de kerk van Sint-Jan Baptist en Evangelist

Frederik de Merodestraat, Goswin de Stassartstraat, Kanunnik De Deckerstraat, Klapgat, Oude Beggaardenstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.