Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Goswin de Stassartstraat en aanpalende straten

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
6874
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6874

Besluiten

Herenhuis Douglas dit Scott en delen van straten
definitieve beschermingsbesluiten: 19-05-1995  ID: 2867

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het stadsgezicht omvat delen van de Wollemarkt, de Goswin de Stassartstraat, de Schoutetstraat, de Sint-Jansstraat en het Sint-Janskerkhof.Waarden

Het geheel gevormd door de Wollemarkt, het gedeelte van de Goswin de Stassartstraat tussen de Wollemarkt en de Van Hoeystraat, de Schoutetstraat, de Sint-Jansstraat en het Sint-Janskerkhof is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het geheel van de Goswin de Stassartstraat en de aanpalende straten heeft ontegensprekelijk een hoge historische waarde. Dit weerspiegelt zich reeds in de hoge densiteit aan beschermde monumenten binnen deze zone. Het huidig voorkomen van de wijk legt bovendien sterk getuigenis af van een belangrijk deel van de geschiedenis van Mechelen: uitvalsweg naar Antwerpen, aanleg van een grachtensysteem, woonkwartier van de leden van de Grote Raad, ontwikkeling van het bisdom. Al deze elementen zijn nog duidelijk zichtbaar in dit stedelijk weefsel aanwezig.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadsdeel rondom het aartsbisschoppelijk paleis en de kerk van Sint-Jan Baptist en Evangelist

Frederik de Merodestraat, Goswin de Stassartstraat, Kanunnik De Deckerstraat, Klapgat, Oude Beggaardenstraat, Schoutetstraat, Sint-Janskerkhof, Sint-Janstraat, Wollemarkt (Mechelen)
Het geheel van de Goswin de Stassartstraat en de aanpalende straten legt sterk getuigenis af van een belangrijk deel van de geschiedenis van Mechelen: uitvalsweg naar Antwerpen, aanleg van een grachtensysteem, woonkwartier van de leden van de Grote Raad, ontwikkeling van het bisdom.

Is de omvattende bescherming van

Aartsbisschoppelijk paleis

Wollemarkt 15 (Mechelen)
Heden U-vormig complex met neoclassicistisch uitzicht. Drie bepleisterde en witgeschilderde vleugels van twee en een halve bouwlaag op grijsgeschilderde plint onder geknikte schilddaken. Het complex is ten zuiden begrensd door een prachtige Franse tuin met hierin een tuinpaviljoentje.


Brouwerij De Posthoorn

Schoutetstraat 4-6 (Mechelen)
Huidig complex van bakstenen gebouwen met traditionele kern en latere aanpassingen, U-vormig opgesteld rondom een gekasseide binnenplaats.


Burgerhuis

Goswin de Stassartstraat 20-22 (Mechelen)
Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Traditionele bak- en zandsteenbouw met wijzigingen uit de 19de eeuw.


Burgerhuis De Trektang

Frederik de Merodestraat 37 (Mechelen)
Breedhuis, dubbelhuistype, van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met centraal dakvenster en vier oeils-de-boeuf.


Burgerhuis Den Phijsant

Goswin de Stassartstraat 10 (Mechelen)
Middeleeuws diep- en enkelhuis van zeven balkvakken diep en twee bouwlagen hoog onder één steil zadeldak, met oude kern.


Burgerhuis Grote Lieve Vrouw

Goswin de Stassartstraat 1-3 (Mechelen)
Dubbel- en enkelhuis opgevat als één geheel; breedhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, op een gevelsteen gedateerd 1913.


Burgerhuis In de Gulden Vruchten

Frederik de Merodestraat 57 (Mechelen)
Dubbelhuis van drie bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in wederopbouwstijl met geïnterpreteerde neorococo-inslag, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Burgerhuis In de Vier Winden

Frederik de Merodestraat 61 (Mechelen)
Enkelhuis van twee bouwlagen onder mansardedak, voorgevel hoger opgetrokken tot zolderverdieping in halsvorm, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Burgerhuis uit 1923

Frederik de Merodestraat 59 (Mechelen)
Dubbelhuis van twee bouwlagen met een in- en uitgezwenkte topgevel onder zadeldak, in wederopbouwstijl met geïnterpreteerde neorococo-inslag, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Geboortehuis van Goswin de Stassart

Goswin de Stassartstraat 24 (Mechelen)
Geboortehuis van Goswin de Stassart. Sinds 1869 ingenomen door tapijtweverij Braquenie, gesticht te Doornik in 1824.


Herenhuis

Frederik de Merodestraat 51 (Mechelen)
Herenhuis van vier traveeën en vier bouwlagen onder tentdak met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Herenhuis met kolossale deurtravee

Sint-Janstraat 9 (Mechelen)
Enkelhuis met lijstgevel gemarkeerd door deurtravee afgelijnd door pilasters, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Hoekhuis

Frederik de Merodestraat 45 (Mechelen)
Diephuis, enkelhuistype van drie bouwlagen onder schilddak, gelegen op de hoek met het Sint-Janskerkhof.


Hoekhuis

Goswin de Stassartstraat 9 (Mechelen)
Hoekhuis van het dubbelhuistype, van zeven traveeën en drie bouwlagen onder een schilddak, met huidig uitzicht uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis

Goswin de Stassartstraat 12-14, Sint-Janstraat 13 (Mechelen)
Hoekhuis van twee bouwlagen met respectievelijk vier en twee traveeën; dubbelhuis onder aaneengesloten zadeldaken.


Hoekhuis van 1912

Wollemarkt 17 (Mechelen)
Hoekhuis, dubbelhuistype van respectievelijk vijf en drie traveeën en twee bouwlagen onder tentdak, waarvoor bouwaanvraag van 1912.


Hof van Busleyden

Frederik de Merodestraat 65-67 (Mechelen)
Het Hof van Busleyden is een voorbeeld van patriciërswoning zoals er in de eerste helft van de 16de eeuw te Mechelen verscheidene werden opgetrokken. Het vertoont laatgotische- en Brabants-gotische elementen met een aarzelend begin van renaissance-invloed, zichtbaar in de open galerij, en biedt een uitstekende illustratie van de toenmalige rijkere privé-architectuur, ondanks de restauraties, wijzigingen en quasi wederopbouw dat het onderging in de loop der tijden. In 1619 stichtte Wenzel Cobergher er de Berg van Barmhartigheid. Uitgebreid gebouwencomplex in bak- en zandsteen in kopiërende laatgotische stijl met poortgebouw en drie vleugels opgesteld rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats.


Hofje van Olijven

Goswin de Stassartstraat (Mechelen)
Het Hofje van Olijven bestaat uit een 16de- of 17de-eeuwse houten beeldengroep die Christus en de Apostelen in de hof van Olijven voorstelt.


Hotel Douglas dit Scott

Goswin de Stassartstraat 6-8 (Mechelen)
In 1917 werd het goed opgesplitst in twee panden, waarbij nummer 6 ingrijpend werd veranderd en gerestaureerd.


Hotel Van der Gracht de Rommerswael

Goswin de Stassartstraat 11, 11A (Mechelen)
Complex samengesteld uit barokhuis, kapel met portaal aan straatzijde, vierkant kloosterpand en lange tuinvleugel.


Huis Cadix

Frederik de Merodestraat 41-43 (Mechelen)
18de-eeuws complex van vier bepleisterde en witgeschilderde vleugels rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats.


Koninklijke Beiaardschool

Frederik de Merodestraat 63 (Mechelen)
Fraai hoekhuis van twee bouwlagen onder afgesnuit mansardedak, met voorgevel van vijf traveeën, waarvoor bouwaanvraag van 1772.


Parochiekerk Sint-Jan Baptist en Evangelist

Sint-Janskerkhof (Mechelen)
Eenvoudige gotische kerk met vierkante westertoren, volledig opgetrokken uit witte zandsteen onder gecombineerde bedaking, ingewijd in 1483.


Refugiehuis abdij van Sint-Truiden

Schoutetstraat 3-5 (Mechelen)
Drie vleugels van twee bouwlagen onder aaneengesloten zadeldaken, traditionele stijl uit de 16de eeuw gegroepeerd rondom een binnenplaats.


Refugiehuis abdij van Tongerlo

Kanunnik De Deckerstraat 19, Schoutetstraat 7 (Mechelen)
Mooi bewaard ensemble ingeplant op de hoek Schoutetstraat-Kanunnik De Deckerstraat. Van 1483 tot 1797 refugium van de norbertijnen van de abdij van Tongerlo.


Sodaliteitskapel van Maria Onbevlekt Ontvangen

Schoutetstraat 10 (Mechelen)
Hoekcomplex van twee bouwlagen en respectievelijk zeven en twee traveeën, uitzicht uit de tweede helft 19de eeuw met oudere kern.


Stadswoning

Frederik de Merodestraat 39 (Mechelen)
Breedhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, uit het einde van de 19de eeuw.


Stadswoning

Frederik de Merodestraat 47 (Mechelen)
Breedhuis van drie bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Stadswoning

Goswin de Stassartstraat 18 (Mechelen)
Rijhuis, heden van het enkelhuistype, van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Stadswoning

Wollemarkt 4 (Mechelen)
Breedhuis, enkelhuistype van drie traveeën en twee bouwlagen onder een steil gebogen zadeldak.


Stadswoning

Wollemarkt 6 (Mechelen)
Gecementeerde lijstgevel met art-deco-inslag van twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak.


Stadswoning

Wollemarkt 8 (Mechelen)
Breedhuis, enkelhuistype, van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met oudere kern.


Stadswoning

Wollemarkt 32 (Mechelen)
Diephuis, heden enkelhuistype van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit zadeldak. Traditioneel bak- en zandstenen gebouw in de 19de eeuw aangepast.


Stadswoning in wederopbouwstijl

Sint-Janstraat 3 (Mechelen)
Bakstenen gebouw met verwerking van natuursteen voor omlijstingen en versiering, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van 1923.


Stadswoning met brede poort

Sint-Janstraat 7 (Mechelen)
Diephuis met puntgevel in baksteenmetselwerk en begane grond in blokverband, twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van 1923.


Stadswoning Speelhuis

Goswin de Stassartstraat 15 (Mechelen)
Diephuis, enkelhuistype van drie traveeën en oorspronkelijk twee, heden drie bouwlagen onder schilddak.


Twee burgerhuizen van 1912

Wollemarkt 19-21 (Mechelen)
Twee gelijkaardige smalle huizen van twee en een halve en drie bouwlagen met verspringende kroonlijsthoogte, waarvoor bouwaanvraag van 1912.


Woning De Grooten Wolsack

Wollemarkt 16 (Mechelen)
Breedhuis van acht traveeën en drie bouwlagen onder een schilddak met bepleisterde en beschilderde lijstgevel op plint van arduin, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Woning Klijnen Berg

Frederik de Merodestraat 71 (Mechelen)
Eertijds de "Klijnen Berg", voorheen samen met Van Hoeystraat nummers 1 en 3 een hoekhuis van twee bouwlagen onder zadeldak.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.