Burgerhuis Grote Lieve Vrouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Goswin de Stassartstraat
Locatie Goswin de Stassartstraat 1-3, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Grote Lieve Vrouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Goswin de Stassartstraat en aanpalende straten

Deze bescherming is geldig sinds 19-05-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbel- en enkelhuis opgevat als één geheel, gelegen aan de Melaan nabij de Ankerbrug. Breedhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, op een gevelsteen gedateerd 1913.

Bak- en natuurstenen gebouw van zes traveeën (vijf op de bovenverdieping) en twee bouwlagen onder een zadeldak (mechanische pannen), afgeschuinde sokkel van zandsteen. Derde en laatste travee hoger opgetrokken tot getrapt dakvenster en zolderverdieping, voorzien van pinakels. Rechthoekige benedenvensters; kloosterkozijnen en drielichten op de bovenverdieping, laatstgenoemde bekroond door frontons met rolwerk en jaartal ANNO/1913; balustrades op de verdiepte borstweringen. Rechthoekige deuren.

Linkerzijtrapgevel verlevendigd door muurbanden en overstekende en uitspringende schoorsteenconstructies; rechthoekige vensters.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Goswin de Stassartstraat

Goswin de Stassartstraat (Mechelen)

maakt deel uit van Stadsdeel rondom het aartsbisschoppelijk paleis en de kerk van Sint-Jan Baptist en Evangelist

Frederik de Merodestraat, Goswin de Stassartstraat, Kanunnik De Deckerstraat, Klapgat, Oude Beggaardenstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.