Geboortehuis van Goswin de Stassart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Goswin de Stassartstraat
Locatie Goswin de Stassartstraat 24, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Geboortehuis van Goswin de Stassart

Deze bescherming is geldig sinds 13-12-1977.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Goswin de Stassartstraat en aanpalende straten

Deze bescherming is geldig sinds 19-05-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hotel, in 1647 eigendom van raadsheer de Caluart, in 1723 toebehorend aan jonker Hendrik-Jozef van Kerrenbroeck. Geboortehuis van Goswin de Stassart (1780). Sinds 1869 ingenomen door tapijtweverij Braquenie, gesticht te Doornik in 1824.

Breedhuis, enkelhuistype van acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Régence getinte bepleisterde en beigegeschilderde lijstgevel op een grijsgeschilderde plint gemarkeerd door een geblokt hoekrisaliet onder een driehoekig fronton met oculus en een bekronende siervaas. Rondboogpoort in een overgangsstijl laat-barok/régence, uitgevoerd in arduin: geprofileerde geringde omlijsting met imposten, consolesluitsteen en gebogen waterlijst; flankerende geringde driekwartzuilen met Dorisch kapiteel en dekplaat waarboven een gekorniste kroonlijst op de tweede bouwlaag gebruikt als balkon met balustrade tussen hoekpostamenten. Benageld houtwerk met mooi gesneden makelaar met masker en engelenhoofd.

Schouderboogvormig deurvenster in een sterk geprofileerde omlijsting van arduin met flankerende voluten en sluitsteen; kantonnerende geblokte pilasters uitlopend op een régencemotief. Gevelvlak verticaal geritmeerd door middel van pilasters met verdiepte schachten uitlopend op een régencemotief. Horizontale geledingen aangegeven door middel van doorgetrokken onderdorpels der rechthoekige vensters en waterlijsten. Spiegelversiering op borstwering en boven de onderdorpels van de tweede bouwlaag. IJzeren uithangbord (19de-eeuws) met opschrift: "Tapisseries d'art".

U-vormig ingeplante en geelgeschilderde achtergevel van twee bouwlagen met licht inspringende en bredere eerste en laatste travee; heden met 19de-eeuws uitzicht. Links en rechts telkens twee traveeën onder schilddak (Vlaamse pannen); rechthoekige muuropeningen, links met arduinen lekdrempels, rechts met bewaard zandstenen beloop. Houten kroonlijst op tandlijst en klossen; gecementeerde plint. Centraal gedeelte van twee traveeën eveneens onder schilddak (Vlaamse pannen) met rondboogvensters en oculi. Ertegen, halfronde uitbouw van één bouwlaag en drie traveeën; rechthoekige muuropeningen; bekronende houten balustrade.

Links, haaks op achtergevel: bakstenen rondboogarcade van elf traveeën heden aangepast tot ateliers; doorgetrokken arduinen sokkel en arduinen imposten. Empire getint houtwerk voor ramen en deur.

Interieur. Eerste bouwlaag aangepast in de 18de eeuw met stucplafonds en marmeren schouwen. Bewaarde 17de-eeuwse balken met sloffen.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Goswin de Stassartstraat

Goswin de Stassartstraat (Mechelen)

maakt deel uit van Stadsdeel rondom het aartsbisschoppelijk paleis en de kerk van Sint-Jan Baptist en Evangelist

Frederik de Merodestraat, Goswin de Stassartstraat, Kanunnik De Deckerstraat, Klapgat, Oude Beggaardenstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.